Gruppen-3a-328x120

Asfalt kvar i sjön kan skada förtroendet

Asfalt kvar i sjön kan skada förtroendet

Asfaltkrossen på Skåneleden vid Sjörröd som nu till stor del hamnat på Finjasjöns bottnen får ligga kvar där den ligger. Trots sitt tidigare föreläggande om att all asfaltkross på stigarna kring sjön ska tas bort kräver kommunens miljökontor inga ytterligare åtgärder av tekniska förvaltningen som ansvarat för beläggningen.

Miljöåklagare Lars Magnusson är kritisk och anser att det försvårar hans pågående utredning om eventuellt miljöbrott och skadar förtroendet för både miljöförvaltningen och rättsväsendet.

Översvämningen har tagit med sig en stor del av Skåneleden och den kvarlämnade asfaltkrossen ut i Finjasjön. Foto: Berit Önell
Översvämningen har tagit med sig en stor del av Skåneleden och den kvarlämnade asfaltkrossen ut i Finjasjön. Foto: Berit Önell

Frilagt avslöjade i oktober att vandringsleden som kommunen gärna vill marknadsföra som en attraktion, inte minst inför den europeiska vandringsfestivalen Eurorando i höst, belagts med förorenad asfaltkross. Miljökontoret gjorde en åtalsanmälan mot tekniska förvaltningen och krävde att all asfaltkross både här och på andra stigar vid sjön skulle tas bort.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I förra veckan berättade Frilagt att asfaltkrossen ligger kvar under det nya beläggningsmaterialet på stigen och även spolats ut i vattnet när vinterns översvämning sköljt bort långa sträckor av stigen.

Miljökontoret godkände i höstas ”städningen” i området efter att en gång ha krävt att ytterligare asfaltkross skulle tas bort. Men nu anser både miljöchef Sven-Inge Svensson och miljöinspektör Ida Gundersen att det räcker.

– Miljöinspektör Ida Gundersen gjorde tillsyn av området i måndags och anser att mer åtgärder ej är skäliga att kräva, meddelar Sven-Inge Svensson via sms.

Miljöåklagare Lars Magnusson tycker inte om att miljökontoret inte följer upp sitt föreläggande.

– Ett synnerligen oprecist föreläggande i och för sig. Det måste stå exakt var allt är placerat för att man ska kunna agera, säger han.

Han har svårt att säga hur allvarligt det är att asfaltkrossen nu hamnat i sjön, vilket var just det som skulle undvikas genom miljökontorets föreläggande.

– Hur illa det är beror bland annat på urlakningshalten i asfalten och surhetsgraden i Finjasjön. Hässleholms kommun har ansvar för övervakningen av det här. Det är ett problem, tycker jag, när en tillsynsmyndighet anmäler brott och sedan själva inte gör så mycket tillsynsvägen, säger han.

Han nämner ett liknande exempel på annan ort och betonar att det inte går att tro att verksamhetsutövarna på eget initiativ tar ansvaret.

– De behöver ju inte bry sig om det inte uttryckligen föreläggs  – Herre Gud! Trovärdigheten för både oss och miljöförvaltningen hamnar i blixtljus vid sådana här tillfällen, säger han.

Lars Magnusson är också frustrerad över att polisen ännu inte gjort något i utredningen.

– Jag har idag skickat en påminnelse till polisen och bett dem skynda på. Det är den andra påminnelsen i det här ärendet. Det jag vill är att de ska plocka in de avtal som reglerar skötseln av Finjasjöleden, säger han.

Han lämnade direktivet till polisen redan i oktober.

– Jag vet inte varför det tar så lång tid, men det måste väl bero på att de inte hinner med, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
5/10 Olaglig asfaltkross på vandringsled vid sjön
6/10 Asfaltkross tekniska avdelningens ansvar
12/10 Åtalsanmälan för förorenad asfaltkross
6/11 Asfaltkross måste bort från Skåneleden
9/3 Asfaltkross togs ej bort – hamnade i Finjasjön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se