torsjö live

Asfaltkross togs ej bort – hamnade i Finjasjön

Asfaltkross togs ej bort – hamnade i Finjasjön

Översvämningen har tagit med sig en stor del av Skåneleden och den kvarlämnade asfaltkrossen ut i Finjasjön. Foto: Berit Önell
Översvämningen har tagit med sig en stor del av Skåneleden och den kvarlämnade asfaltkrossen ut i Finjasjön. Foto: Berit Önell

Asfaltkrossen som kommunen olagligt använt till beläggning på Skåneleden vid Finjasjön skulle tas bort för att inte hamna i vattnet vid en översvämning. Men stora mängder blev kvar och ligger nu i vattnet sedan vinterns översvämning dragit med sig delar av stigen.

– Det låter som ett pågående miljöbrott, säger miljöåklagare Lars Magnusson som utreder den anmälan miljökontoret i Hässleholm tidigare lämnat in.

På sjöbottnen syns asfaltkrossen.
På sjöbottnen syns asfaltkrossen.

När Frilagt i oktober uppmärksammade asfaltkrossen på leden inledde miljökontoret en utredning. Det visade sig att kommunens tekniska förvaltning varken hade följt kravet på att anmäla användning av avfall för anläggningsändamål, provtagit materialet eller tagit hänsyn till närheten till vattnet och översvämningsrisken.

Provtagning visade att halterna av PAH låg över Naturvårdsverkets riktlinjer för ringa risk.

– De flesta PAH:er (polyaromatiska kolväten) är långlivade bioackumulerande och cancerframkallande, skrev miljönämnden i ett föreläggande den 4 november och förbjöd all användning av återvunnen asfaltbeläggning på Skåneleden vid Finjasjön.

Miljönämnden krävde också att befintlig asfaltkross skulle tas bort från alla delar av leden vid Finjasjön senast den 3 december.

Skälet för beslutet och åtalsanmälan var främst den stora risken för att asfaltkrossen skulle hamna i vattnet och då eventuellt kunna förorena det. Enligt tekniska förvaltningen hade asfaltkross dessutom spolats ut i sjön redan vid förra årets översvämning.

Nu har det alltså hänt igen, trots att tekniska förvaltningen hävdar att många lass kross kördes bort i november. Miljökontoret kontrollerade inte att asfalten var borta innan ny beläggning lades på stigen. Efter ett uppföljande besök i december anmärkte inspektören på att det fanns asfaltkross kvar i kanten av stigen. Tekniska förvaltningen tog bort det mesta av detta. Visserligen låg lite asfalt kvar på vissa platser, men miljönämnden bedömde att det inte var skäligt att kräva ytterligare städning. Ärendet avslutades med ett påpekande om att en bättre metod för städning eller kontroll av städning bör användas framöver.

Asfaltkross ligger nu på sjöbottnen både vid stranden och en bit ut i vattnet. Stigen är delvis bortspolad och i det beläggningsmaterial som finns kvar ligger fortfarande asfalt. Vågorna rullar fram och tillbaka och kan ta med sig ytterligare asfalt ut i sjön om inga åtgärder vidtas.

Miljöchef Sven-Inge Svensson meddelar att en inspektör ska åka ut och titta på måndag, denna veckan är det fullt upp med andra tillsynsbesök.

Han vill inte uttala sig närmare om Frilagts uppgifter.

– Jag kan varken säga det ena eller det andra. Men det som skett har skett. Asfalten har lagts ut felaktigt och vi har åtalsanmält det. Frågan är hur mycket det är skäligt att gräva i det, säger han.

Miljöåklagaren Lars Magnusson tolkar Frilagts uppgifter som att situationen fortfarande är att betrakta som ett möjligt miljöbrott som ska följas upp.

– Men Sverige är inte världsbäst på uppföljning, säger han.

Frilagt har sökt tekniska förvaltningens parkförvaltare Gunnar Swärdh, som ansvarade för beläggningen på Skåneleden. Till slut mejlar han att han inte kan svara på frågor om varför asfaltkross ligger kvar.

– Nej, jag kan inte svara på det för det är en nyhet för mig, skriver han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se