Restaurangskola inte längre hotad

Restaurangskolan i Hässleholm är räddad. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden var på torsdagen eniga i sitt beslut att erbjuda 24 platser i höst. Därmed gick de emot tjänstemännens förslag om ett nollintag på grund av det vikande elevunderlaget. Personalen på Jacobsskolan protesterade kraftigt mot förslaget och skickade bland annat en skrivelse till politikerna med förslag […]

250 feriearbeten för ungdomar

Hässleholms kommun satsar i år stort på feriearbeten för skolungdomar födda 1999 och 2000. I fjol erbjöds 95 platser, medan man denna sommar kan erbjuda minst 250 platser. Enligt Jörgen Bergvall, verksamhetschef vid arbetsmarknadsenheten, undersöks nu läget med arbetsgivare även utanför kommunen. Men nyheterna kring feriejobben stannar inte vid antalet. Efter flera års uppehåll gör […]

Inga grävtillstånd till dubbla fibergropar

Det var fel av Hässleholms kommuns fiberprojekt att säga nej till samförläggning med Telia vid grävarbetena i Stoby. Nu ryter tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ) och tjänstemännen på tekniska förvaltningen ifrån. I fortsättningen kommer de inte att bevilja grävtillstånd till aktörer som inte samförlägger med andra när det är möjligt – och det […]