torsjö live vers2

Restaurangskola inte längre hotad

Restaurangskola inte längre hotad

Restaurangskolan i Hässleholm är räddad. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden var på torsdagen eniga i sitt beslut att erbjuda 24 platser i höst. Därmed gick de emot tjänstemännens förslag om ett nollintag på grund av det vikande elevunderlaget.

Joachim Fors (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Foto: Urban Önell
Joachim Fors (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Foto: Urban Önell

Personalen på Jacobsskolan protesterade kraftigt mot förslaget och skickade bland annat en skrivelse till politikerna med förslag på alternativa åtgärder för att locka flera elever och klara ekonomin. Enligt nämndens ordförande Joachim Fors(S) var det dock inte protesterna som påverkade beslutet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi är övertygade om att utbildningen håller en hög kvalitet och tror att det finns ett stort intresse. Det ges ju ut en kokbok varje dag och det är matlagningsprogram på tv hela tiden. Vi måste försöka, för vi tror på detta, säger han.

Mikael Koenen (L) betonar att restaurang- och livsmedelsprogrammet nu måste marknadsföras offensivt.

– Det är viktigt att det finns praktiska gymnasieprogram i Hässleholm, säger han.

– Vi går ut med det här nu och hoppas att fler elever ska söka under omvalsperioden i april, säger Joachim Fors.

Skolchef Eva Andersson konstaterar att tjänstemännen tog fram ett underlag, men att det är politikerna som fattar beslut.

– Utifrån de fakta vi hade tog vi fram det här förslaget, förklarar hon.

Fakta var då att bara sju behöriga elever sökt i första ansökningsperioden. Förra året sökte åtta behöriga. De ansvariga vill helst ha 16 elever i varje klass för att kunna upprätthålla en god kvalitet.

Politikerna konstaterar att även utbildningens upplägg kan ses över för att fungera om det inte blir 16 elever. Ett samarbete med SFI-studerande för att behålla lärarkompetens och utnyttja lokaler och utrustning så bra som möjligt diskuteras också.

– Men det är rektorsfrågor, säger Fors.

Tidigare erfarenheter av nollintag på Jacobsskolan är dåliga. Det ledde till nedläggning av både träprogrammet och textilprogrammet.

– Oron för att det inte blir tillräckligt många sökande finns på fler av de små programmen, industriprogrammet till exempel. Men det pendlar upp och ner och ibland får man hålla ut. Vi kan inte lägga ner ett praktiskt program per år, säger Joachim Fors.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se