torsjö live vers2

Inga grävtillstånd till dubbla fibergropar

Inga grävtillstånd till dubbla fibergropar

Det var fel av Hässleholms kommuns fiberprojekt att säga nej till samförläggning med Telia vid grävarbetena i Stoby. Nu ryter tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ) och tjänstemännen på tekniska förvaltningen ifrån.

I fortsättningen kommer de inte att bevilja grävtillstånd till aktörer som inte samförlägger med andra när det är möjligt – och det gäller även kommunen. En skrivelse är utskickad till berörda.

Nu sätter kommunens tekniska förvaltning stopp för dubbla gropar vid fibernedläggning. Foto: Berit Önell
Nu sätter kommunens tekniska förvaltning stopp för dubbla gropar vid fibernedläggning. Foto: Berit Önell

Frilagt berättade i förra veckan att kommunens och Telias entreprenörer nu gräver för fiber på samma gator i Stoby. Telia har frågat om samförläggning av rören, men kommunens IT-strateg Ann Andersson har sagt  nej, uppenbarligen av konkurrensskäl. Därför grävs dubbla gropar.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Frilagt sökte Ann Andersson för en kommentar, men hon svarade inte på telefon.  Via mejl meddelar hon att kommunens fiberetableringsplan säger att dess fiberinfrastruktur ska bli tillgänglig för alla och att det finns en överkapacitet som andra aktörer kan hyra.

– Det betyder i praktiken att de skulle kunna bygga ett ”eget” nät genom att använda kommunens infrastruktur, förklarar hon.

Hon hävdar att anledningen till det också är att vägar inte ska grävas upp i onödan.

– En samförläggning sker när båda parter vinner på detta och så är inte fallet här, meddelar hon.

Men där får hon mothugg av kommunens tekniska sida.

– Hon har kanske bara sett det ur sin synvinkel. Men ur vår synvinkel handlar det om att dubbelgrävande innebär blir mer asfaltarbeten som försämrar vägen, säger Lars Olsson som förutsätter att även kommunledningen varit med i diskussionen.

Men det är tekniska förvaltningen som beslutar om grävtillstånd för företag med markavtal. Det gäller alltså även när det är kommunens egna verksamheter som ska gräva.

– Vi kan bestämma att det ska samförläggas och vi har också en skrivelse om det, säger Olsson.

Skrivelsen, som undertecknades redan den 14 mars, kräver att samförläggning av rör till fiber samförläggs i största möjliga utsträckning och gäller även för grävarbeten med redan beviljade grävtillstånd. Nu kommer alla berörda att kallas till möte i frågan.

– Det säger sig väl självt att det inte ska vara två som gräver på var sitt håll. Delar de på det så delar de också på kostnaden, säger Olsson och menar att skattepengar kan sparas.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se