torsjö live

Grannar överklagar flyktingboende

Grannar överklagar flyktingboende

Nio grannar överklagar nu det planerade boendet för ensamkommande flyktingbarn med svåra trauman på Stambanegatan i Hässleholm. De hävdar att kommunstyrelsens beslut om verksamhetsanpassning och underhåll av fastigheten är olagligt och att det borde ha föregåtts av ett bygglov.

Grannarna är oroliga för sina barns säkerhet och vänder sig emot att de fått bristfällig information om hur beslutsprocessen ser ut och vilka möjligheter de har att överklaga beslut kring inköp och ombyggnad av villan. De anser att beslutet borde ha fattats i kommunfullmäktige eftersom det är en av flera likartade affärer i kommunen och det handlar om väsentliga belopp som ska investeras.

-Vad vi har sett finns inget övergripande beslut av kommunfullmäktige som ger kommunstyrelsen eller någon nämnd i uppdrag att köpa in fastigheter för att inrätta vårdhem. Kommunstyrelsen har således överskridit sina befogenheter och beslutet ska upphävas, skriver de klagande.

Grannarna anser att beslutet är så luddigt att det är svårt att avgöra vad som beslutats. Dessutom ändar det karaktär när det övergår från tekniska nämnden till kommunstyrelsen.

– Handlar det bara om en enkel konteringsåtgärd eller ingår det ett formellt beslut om godkännande av köp och av byggnadens verksamhetsanpassning?

Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att det inte krävs bygglov för att använda villan till vårdboende eller bygga om den för ändamålet till en kostnad av 1,6 miljoner kronor. Det skulle betyda att den delen inte går att överklaga. Grannarna menar tvärtom att området är avsett för bostadsändamål och att ett vårdboende inte ryms inom den kategorin.

– Vi har haft kontakt med både jurister och byggnadsingenjörer som säger att det självklart behövs bygglov. Vi har också domar att luta oss emot, där personer på andra ställen försökt öppna HVB-hem i bostadsområden, men nekats, berättar en av grannarna som betonar att de inte kommer att ge sig.

Han är mån om att säga att problemet inte är ungdomarnas etniska bakgrund.

– Det handlar om typen av problem som de har, säger han.

Socialförvaltningen annonserade i vintras efter en föreståndare till boendet ”Stammen” för ensamkommande barn i åldern 15-17 år med svåra trauman, självskadebeteende, utagerande eller med begynnande missbruksproblematik. Socialchef Sus Lantz-Eriksen har dock försäkrat att inga ungdomar som är farliga för sig själva eller andra ska placeras på boendet.

Målsättningen är att boendet ska öppna den 1 maj.

 Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se