torsjö live vers2

Årets Rullgardin 2015 till Sjöfartsverket

Årets Rullgardin 2015 till Sjöfartsverket

Föreningen grävande journalisters skampris Årets Rullgardin för 2015 går till Sjöfartsverket för dess sätt att motarbeta granskande journalistik i samband med upphandling av räddningshelikoptrar.

– Myndigheten har i strid med gällande lagar och regler försvårat allmänhetens insyn genom att ljuga om och hemlighålla avgörande uppgifter, dokument och händelser, skriver FGJ i motiveringen till utmärkelsen.

Nu får Sjöfartsverket Årets Rullgardin, förra året var det politiker och företrädare för den lokala pressen i Hässleholm. Foto: Berit Önell
Nu får Sjöfartsverket Årets Rullgardin, förra året var det politiker och företrädare för den lokala pressen i Hässleholm. Foto: Berit Önell

När priset förra året delades ut för första gången ”vann” Hässleholm i spåren av Norra Skåne-skandalen. Enligt motiveringen hade lokala makthavare under 2014 ansträngt sig för att tysta den granskande journalistiken.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Kommunens politiker har, tillsammans med ledande företrädare för den lokala pressen, försökt minska allmänhetens insyn och försvåra kritiska granskningar, skrev FGJ då.

Kommunen vägrade att ta emot utmärkelsen och undertecknad, som fått i uppdrag av FGJ att överlämna den, fick skicka den till kommunen i ett rekommenderat brev med begäran om diarieföring.

Politiker och tjänstemän i Hässleholms kommun nominerades även i år, nu på grund av att kommunen inte har bättrat sig, trots utmärkelsen och löften om transparens och öppenhet.

Vissa handlingar diarieförs fortfarande inte och beslut att avslå begäran om utlämnande av handlingar dröjer. Ett kommunalt bolag ville ha 540 kronor per timme för att en journalist skulle få komma dit och ta del av offentliga handlingar och i kommunfullmäktige har diskuterats att vissa journalister kan utestängas från presskonferenser. Säkerhetskopiorna till de raderade mejlen mellan kommunalråden och Norra Skånes ledning raderades trots Högsta förvaltningsdomstolens klargörande om att de skulle användas för att återskapa de raderade handlingarna. Kommunen har fått kritik av både JO och JK, men höga tjänstemän har inte ens brytt sig om att ta del av kritiken.

FGJ bedömde dock att strålkastarljuset i år skulle riktas mot Sjöfartsverket. Verket kallade i ett mejl till Uppdrag granskning offentlighetsprincipen för kontraproduktiv. Journalisterna nekades att ta del av avgörande dokumenten för miljardaffären med motiveringen att de var sekretessbelagda, något som kammarrätten tre gånger underkände. Sjöfartsverket förnekade existensen av dokument som visade sig finnas och man använde sig av privata mejladresser i kontakten med företag och med regeringen och diarieförde inte dessa.

– För att ytterligare försvåra och ifrågasätta journalisternas arbete använde verket 1,3 miljoner kronor på arvoden till PR-konsulter, medierådgivare och jurister, skriver FGJ också i motiveringen.

Årets rullgardin delas ut i Göteborg på fredag, i samband med Föreningen grävande journalisters årliga Gräv-seminarium.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se