logga-ligg-tjock

Omsorgen måste ta fram fler sparförslag

Omsorgen måste ta fram fler sparförslag

Det blev ett oväntat plus på 28 miljoner kronor 2015 i Hässleholms kommuns bokslut. Men det hjälper inte omsorgen som står inför ytterligare besparingar på 34 miljoner kronor. I förra veckan fick omsorgschef Annika Andersson i uppdrag att ta fram nya sparåtgärder som ska presenteras i maj. På måndagen försökte omsorgsledningen övertyga kommunledningen om att istället skjuta till mer pengar. Det lyckades inte.

– Signalen var att vi måste hålla budget, berättar omsorgsnämndens ordförande Thomas Rasmusson (S) som dock kan glädjas över besked om nya statliga pengar till omsorgen.

Thomas Rasmusson (S). Foto: Urban Önell
Thomas Rasmusson (S) vädjar om mer pengar till omsorgen. Foto: Urban Önell

Han fick på måndagen veta att regeringen tillskjuter tio miljarder till vård, omsorg och skola.

– Det kommer mer pengar till oss och det är fantastiskt välkommet, säger han.

Han hoppas också på en fortsatt dialog inom sitt eget parti.

– Sista ordet är inte sagt. Jag ser det här som en process och hoppas också på att den stora genomlysningen av hela kommunens ekonomi ska leda till ändrade strukturer, säger han.

Thomas Rasmusson har uppfattningen att kommunen inte kan klara de ökande behoven inom omsorgen i framtiden om inte staten tar ett större ansvar och kommunerna använder mer ny teknik i omsorgen och dessutom höjer skatten.

– För mig är det självklart att vår viktigaste uppgift är att ta hand om äldre och sjuka, säger han.

Därför ser han också en gräns för vad hans samvete klarar av.

– Jag vill inte lägga ner förebyggande verksamhet eftersom det blir dyrare på sikt och jag vill inte besluta om stora personalneddragningar, säger han och påminner om att Hässleholms kommun har en omsorg som är bland de billigaste i landet.

Han är beredd att ställa sin plats till förfogande om omsorgsnämnden tvingas till för stora neddragningar.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) säger att budgeten måste hållas. Foto: Urban Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) står fast vid att budgeten måste hållas. Foto: Urban Önell

– Jag vill inte göra någon stor sak av det, men i så fall får någon annan ta över, säger han.

Han uppfattar dock nämnden som enig i att det inte går att spara mycket till.

Omsorgschef Annika Andersson uttryckte vid omsorgsnämndens sammanträde i förra veckan också att hon närmar sig gränsen för vad hon kan stå för. Då diskuterades befarade volym- och kostnadsökningar på ytterligare 34 miljoner kronor. Omsorgschefen ska ta fram förslag på sparåtgärder på denna summa till sammanträdet i maj.

I början på maj ska den externa konsulten som analyserar omsorgens ekonomi redovisa sin rapport. Genomlysningen av övriga nämnder görs av en intern arbetsgrupp. Även denna ska vara klar i början på maj.

Den framtidskommission som omsorgsnämnden vill ska diskutera situationen får dock vänta till hösten.

Vill inte ha äldreboende för 160

Nya äldreomsorgsplatser behövs, men omsorgsnämnden vill inte gärna ha ett gigantiskt äldreboende i åtta våningar med 160 platser vid Kristianstadsvägen, som tekniska nämnden vill ge möjlighet till. Omsorgsnämnden var inte heller tillfrågad i förväg om förslaget.

Även i denna fråga hölls ett möte under måndagen och en del frågetecken kunde rätas ut.

– Det var inte meningen att ha så många platser på ett äldreboende, men i centrum måste man bygga på höjden. Det kan då finnas andra verksamheter i samma hus, exempelvis dagverksamhet för dementa och ett stort tillagningskök i bottenvåningen, sedan tre-fyra våningar med boendeplatser och ovanpå dem kanske trygghetsboende eller vanliga lägenheter, berättar Thomas Rasmusson.

Attendo vill bygga

Både han och kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) har också blivit kontaktade av vårdföretaget Attendo som uttryckt intresse för att bygga ett äldreboende vid Hassellunden.

– Det var bara en muntlig förfrågan och vi har inte diskuterat färdigt, men vad jag kan bedöma vill kommunen nog i första hand bygga i egen regi, säger Thomas Rasmusson.

Kommunstyrelsen har beslutat att gå vidare till fullmäktige med omsorgsnämndens förslag på höjda taxor och avgifter samt höjt avgiftstak. Men partierna var inte eniga. SD yrkade avslag på alla höjningarna utom för resor tilldaglig verksamhet och den borgerliga alliansen sa nej till höjd hemtjänsttaxa från 220 till 320 kronor per timme. Kostnad för matdistribution föreslås höjas från 66 kronor till 78 kronor inklusive hemkörning. Avgifter föreslås också för boendestöd, ledsagning och resor till daglig verksamhet som tidigare varit avgiftsfria.

Revisorerna inte nöjda

Revisorernas granskning av årsbokslutet 2015 visar att kommunens mål om en hållbar ekonomi med effektiv resursanvändning inte uppnås. Balanskravet uppfylls dock.

Det positiva resultatet på 28 miljoner förklaras främst av avkastning på pensionsmedel  och återbetalda försäkringspengar . Det handlar alltså om tillfälliga tillskott och räddar därför inte ekonomin 2016.

– Även den mjuka sektorn måste spara, vi kan inte ha en ekonomi i fritt fall, kommenterar Lena Wallentheim.

Revisorerna anser inte att omsorgsnämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder för att nå en ekonomi i balans under 2015. De beslutade åtgärderna gav marginell effekt under året.

– Nämnden borde ha fattat beslut om mer kraftfulla åtgärder även om effekterna inte bedömdes uppstå innevarande år, skriver revisorerna också.

De konstaterar dock att omsorgsnämndens underskott på 34,7 miljoner kronor 2015 delvis beror på åtgärder som behöver vidtas av andra nämnder, främst tekniska nämnden.

Omsorgens historia av återkommande stora budgetunderskott och även den negativa prognosen för 2015 gjorde att revisorerna under året kontinuerligt träffade nämnds- och förvaltningsledningen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se