torsjö live vers2

Beslut om paviljongen var inte olagligt

Beslut om paviljongen var inte olagligt

Det var inte olagligt att säga nej till SD:s motion om att revidera detaljplanen för Officersparken för att bevara musikpaviljongen där.

Förvaltningsrätten avslår därför överklagandet av kommunfullmäktiges beslut.

Peter Alf, Leif Henningsson och Evert Storm överklagade fullmäktiges beslut, bland annat med motiveringen att området såldes med förlust och att tekniska nämnden därför inte på egen hand skulle ha fattat beslut i frågan. Dessutom framförde de att området är angett som värt att bevara i den fördjupade översiktsplanen och att om det överklagade beslutet inte upphävs kan området inte bevaras enligt planen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Förvaltningsrätten prövar dock bara beslutets laglighet och inte dess lämplighet.

– Det som de klagande anfört är sådant som hänför sig till tidigare beslut inom kommunen. Det innebär inte att det nu överklagade beslutet är olagligt, skriver förvaltningsrätten i sin dom.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se