Gruppen-3a-328x120

M och L vill riva upp kommunens fiberbeslut

M och L vill riva upp kommunens fiberbeslut

– Riv upp fiberbeslutet!

Det kräver moderaterna Pär Palmgren och Kenny Hansson samt liberalen Karl-Gustav Boo i en motion till kommunfullmäktige.

De anser att kommunens fiberetableringsplan inte blev vad de förväntade sig och att fiberprojektet leder till snedvridning av konkurrensen.

En motion från Folkets väl om att planen ska rivas upp väntar sedan i oktober på behandling i fullmäktige.

Motionärerna vill att diskussioner snarast ska inledas med privata aktörer om fiberetablering i kommunen med utgångspunkt från de grundkrav som kommunen satt upp, det vill säga utbyggnad till 95 procent av invånarna till 2020 och en anslutningskostnad per hushåll på maximalt 19 995 kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De föreslår också att förhandlingar ska inledas om möjligheten att överlåta kommunens fiberanslutningar i privat regi.

Palmgren, Hansson och Boo skriver att de, när beslutet om fiberetableringsplanen fattades i maj 2015, kände att det var något att satsa på och något som kommunen borde erbjuda sina invånare.

– Nu i efterhand har det kommit fram information som inte var tillgänglig när beslutet skulle fattas, något som gör att vi inte längre anser att beslutet som fattades av kommunfullmäktige den 25 maj 2015 går att genomföra. Beslutet behöver rivas upp och göras om, förklarar de.

De tar upp tre nya förutsättningar: kommunens planer på att köpa Hessleholm Network, ”i ett led att hindra konkurrens från privata aktörer inom fiberområdet”, de dubbla dikena i Stoby där kommunen och Telia gräver ner fiber i samma områden och att IP Only nekades grävtillstånd i kommunen, ett ärende som är föremål för granskning av Konkurrensverket.

– Den fria konkurrensen måste råda i vår kommun, även när vi som kommun är med som en aktör på marknaden, skriver motionärerna.

De betonar vikten av frihet: friheten till infrastruktur, för den enskilde att välja vilken aktör man vill använda sig av och friheten som företagare att bedriva sin verksamhet.

En motion med liknande innehåll väntar alltså redan på att tas upp i fullmäktige. Folkets väl har hela tiden ansett att fiberetablering inte ligger inom kommunens ansvars- och kompetensområde och deltog inte i beslutet i maj 2015. FV:s krav är i första hand att beslutet om fiberetableringsplanen rivs upp, i andra hand att fullmäktige klargör att fiberetableringsplanen inte ska innebära konkurrensbegränsning gentemot privata aktörer.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se