Gruppen-3a-328x120

Fibertjänst har fått grävtillstånd i Vinslöv

Fibertjänst har fått grävtillstånd i Vinslöv

Företaget Fibertjänst som samarbetar med Telia/Skanova har fått grävtillstånd för att lägga ner fiber i Vinslöv. Det tog lång tid, två och en halv månad efter ett möte med kommunen den 21 januari. Problemet var att kommunen inte tillät Fibertjänst att förlägga kabel i kommunala grönytor. Företaget tvingades därför göra om sin planering och nästan enbart gräva i gatorna.

Enligt Fibertjänst ger kommunen sig själv grävtillstånd i grönytor. Det förnekar dock gatuingenjör Stefan Alvedal. Han försäkrar också att dubbelgrävning som i Stoby inte godkänns i fortsättningen.

Efter många diskussioner och justeringar har Fibertjänst fått grävtillstånd i Vinslöv. Bilden är från Telias grävarbete i Stoby där kommunen gräver på samma gator. Foto: Berit Önell
Efter många diskussioner och justeringar har Fibertjänst fått grävtillstånd för fiber i Vinslöv. Bilden är från Telias grävarbete i Stoby där kommunen gräver på samma gator. Foto: Berit Önell

Konflikterna kring fiberetableringen rullar alltså vidare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Eftersom Fibertjänst samarbetar med Skanova som redan har markavtal kan kommunen inte neka grävtillstånd. Men det kan ta lång tid. Enligt kommunens blankett ska ansökan lämnas in senast tio dagar innan grävarbetena ska starta. Fibertjänst ansökte redan den 25 januari om grävtillstånd i Tyringe. Mejlväxlingen med kommunens tekniska förvaltning har varit flitig och något beslut är ännu inte fattat.

Fibertjänsts företrädare berättar om turerna i Vinslöv för en av kunderna som lagt ut informationen på Facebook-sidan Fiber till Vinslöv. En omfattande mejlkorrespondens om ändringar och förtydliganden har pågått ändra fram till den dag då beslutet om grävtillstånd fattades, den 6 april. Företaget uppfattar kommunens agerande som ett sätt att hindra konkurrens på lika villkor.

– Det är en unik situation i Hässleholm eftersom kommunens agerande inte bara strider mot likabehandlingsprincipen, utan även är direkt motverkande mot de som bor i kommunen, skriver Fibertjänst.

Men enligt Stefan Alvedal får kommunen inte heller gräva i grönytorna, om det inte är absolut nödvändigt.

– Vi är jättenoga med att alla ska ha lika behandling, säger han.

Han förklarar varför det inte är bra att gräva i grönytor.

– Vi vill inte ha kablarna i grönområdena utan i gatorna. Vi vet inte idag om där till exempel ska byggas en lekplats i framtiden, säger han.

Det är tekniska förvaltningen som beslutar om grävtillstånd även för varje del av kommunens fiberprojekt. Förvaltningen använder blanketter där det står att möjligheter till samförläggning ska undersökas. Trots det godkände förvaltningen att kommunen grävde egna diken i Stoby, efter att Telia redan fått tillstånd i samma gator och föreslagit samförläggning. Stefan Alvedal konstaterar att dubbelgrävning innebär merarbete och gör att det blir stökigare för allmänheten under grävarbetena.

Kunde ha stoppat dubbelgrävning

Han medger att tekniska förvaltningen kunde ha stoppat dubbelgrävningen i Stoby, men vill hänvisa till politikerna och till IT-strateg Ann Andersson.

– Jag trodde att de skulle samverka, säger han.

När allt var bestämt hade han ett möte med båda parter.

– Då ville vi inte ändra i det som var planerat, men om de fortsätter på Väster och Ljungdala får de samförlägga, säger han.

Efter att Frilagt berättat om dubbelgrävningen i Stoby för några veckor sedan skickade Stefan Alvedal ut ett brev med förtydligande om samförläggning till parterna, det vill säga Telias samarbetspartner Ericsson och kommunens IT-avdelning. Där står bland annat att grävarbeten förkortar gatans livslängd och att det därför är av stor vikt att samförläggning av rör till fiber sker i största möjliga utsträckning.

Ljungdala härnäst

Tekniska förvaltningen kommer i fortsättningen att vara restriktiv med att lämna grävtillstånd till dem som inte försöker samförlägga.

– Vi ska bli ännu tuffare, säger Alvedal.

Fibernät i Hässleholms kommun meddelade på tisdagen att nästa område för utbyggnad blir Kristinehem-Ljungdala och Djupadal. Planeringssamtal inleds redan i nästa vecka på Djupadal där kommunala grävningar också är på gång. På Ljungdala bör frågan om dubbelgrävning komma upp igen eftersom Telia också planerar att gräva där inom kort.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se