Gruppen-3a-328x120

Ingen ansvarar för vatten- och avloppsplan

Ingen ansvarar för vatten- och avloppsplan

Ingen har idag ansvar för utbyggnaden av vatten och avlopp i Hässleholms kommun. Det har fallit mellan stolarna i omorganisationerna. Därför kunde dagvattenhanteringen inte lösas på norra T4-området där köpcentrat Entré Hässleholm med bland annat Biltema planerades.

Revisorerna är kritiska. Byggnadsnämnden är beredd att ta ansvaret, men inte förrän ytterligare utredning gjorts och tillräckliga medel och kompetens tillförts.

Ingen ansvarar för va-utbyggnad i Hässleholms kommun. Därför kunde inte dagvattenhanteringen lösas för det planerade handelsområdet Entré Hässleholm på norra T4, vid EM-möbler, och projektet fick skrinläggas. Foto: Urban Önell
Ingen ansvarar för va-utbyggnad i Hässleholms kommun. Därför kunde inte dagvattenhanteringen lösas för det planerade handelsområdet Entré Hässleholm på norra T4, vid EM-möbler, och projektet fick skrinläggas. Foto: Urban Önell

Den tidigare kommunchefen Johan Ericson omorganiserade så att de strategiska tjänsterna lades under kommunledningskontoret. När han slutade 2012 flyttades de åter till olika förvaltningar. Stadsbyggnadskontoret skulle ta hand om va-planeringen, men det fullföljdes inte.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Problemet kom fram i ljuset i revisorernas granskning av miljönämndens tillsyn över enskilda avlopp och den pågående planeringen av utökning av det kommunala va-nätet där även länsstyrelsen är delaktig.

Byggnadsnämnden, miljönämnden och kommunstyrelsen har fått remissen på sina bord. Revisorerna begär bland annat att kommunstyrelsen tar fram förslag på ansvarsfördelning för kommunens planering av va-nätets utökning, att miljönämnden tar fram en tidsplan för tillsyn av enskilda avlopp och att ansvarig nämnd tar fram en va-plan för kommunen.

-Vi önskar att ansvaret ska ligga här på sikt, men är inte beredda att ta över det i nuläget utan att resurser tillförs, säger Leif Nilsson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Byggnadsnämndens yttrande säger att det är lämpligt eftersom va-planeringen har samband med den översiktliga planeringen av nya bebyggelseområden med mera. Därför menar Leif Nilsson att Hässleholms vatten inte ska ansvara för planeringen. Det kommunala bolaget ansvarar däremot för att verkställa beslut om utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp.

-Nu har va-frågorna lösts från fall till fall, säger Leif Nilsson.

Eller också har de inte gått att lösa, som på norra T4. Därför lades det pågående detaljplanearbetet för handelsområdet ner.

-Men Biltema lär komma in med en ansökan på den gamla detaljplanen. Den planen är inte lika omfattande och då ska vi nog klara dagvattnet, säger Nilsson.

Problemet var att den föreslagna utbyggnaden innebar att alltför mycket dagvatten med föroreningar från trafik med mera skulle kunna hamna i Almaån och skada de känsliga musslorna där.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se