torsjö live vers2

Rivningslov sökt för musikpaviljongen

Rivningslov sökt för musikpaviljongen

Kommunens tekniska förvaltning ansöker nu om rivningslov och bygglov för att flytta musikpaviljongen från Officersparken. Foto: Berit Önell
Kommunens tekniska förvaltning ansöker nu om rivningslov och bygglov för att flytta musikpaviljongen från Officersparken. Foto: Berit Önell

Ansökan om rivningslov och bygglov för att flytta musikpaviljongen från Officersparken till kaserngården på T4-området har nu lämnats från kommunens tekniska förvaltning till stadsbyggnadskontoret.

Men den utlovade redogörelsen för hur flytten ska hanteras tekniskt finns inte med.

– Vi vet inte än hur vi ska göra, säger Robert Lucchesi som undertecknat handlingarna.

Vid en presskonferens den 30 mars berättade tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ) och kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Mats Sturesson (C ) om paviljongens flytt och visade de stora skisserna på den nya placeringen. Då sades att en ingenjörsbyrå höll på att utreda saken och att rivnings- och bygglov först därefter skulle lämnas in eftersom en beskrivning av hur flytten ska gå till måste vara med i handlingarna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De nu inlämnade handlingarna innehåller dock bara förtryckta blanketter om vad som ska flyttas och vart, detaljerade ritningar och en kort så kallad kontrollplan som lyder: ”Byggnaden flyttas i sin helhet. Ev rivning av material/delar och undantag i samband med flytt, meddelas till Stadsbyggnadskontoret innan åtgärd skall ske”.

– Våra konstruktörer tittar på hur man kan göra. Vi är väldigt måna om att det inte ska hända något under flytten så att paviljongen blir förstörd, försäkrar Robert Lucchesi.

De inskickade ritningarna innehåller detaljerade beräkningar som gör det möjligt att återskapa musikpaviljongen i de delar den eventuellt inte klarar en flytt.
De inskickade ritningarna innehåller detaljerade beräkningar som gör det möjligt att återskapa musikpaviljongen i de delar den eventuellt inte klarar en flytt.

Han berättar att ingenjörsbyrån är konsultföretaget WSP.

– De har varit och tittat på byggnadens beskaffenhet, alltså hur den är uppbyggd, säger han. Men det går inte att se helt utan att demontera den. De har inte heller hunnit gå in i detalj. Det vi vill är att flytta den i sin helhet. Våra entreprenörer måste också ha underlag för att se hur de ska klara flytten, men vi har inga entreprenörer än.

Han förklarar att rivningslovet förmodligen ska kompletteras med en mer utförlig redogörelse.

– Jag skriver att vi ska återkomma om vi måste riva delar. Stadsbyggnadskontoret kan också begära kompletteringar, säger han.

WSP är inbjudna till en dialog som helst skulle ske i nästa vecka.

– Men nu varslas det om strejk som berör dem, från och med måndag, så i nästa vecka kan det nog inte bli, säger Lucchesi.

Han förklarar att det inte var aktuellt att vänta med att lämna in handlingarna.

– Nu när vi lämnat in dem är bygglovstiden startad. Annars tar det lång tid innan det är klart med grannhöranden med mera.

Bygglov ska handläggas inom tio veckor från det att ansökan lämnats in.

Robert Lucchesi  är övertygad om att det går att flytta musikpaviljongen.

– På ett eller annat sätt går det. Frågan är vad som krävs, säger han.

En annan fråga är vad det kostar, om det visar sig bli väldigt komplicerat.

– Allt har en prislapp, säger Robert Lucchesi.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se