Gruppen-3a-328x120

Vem blir varnad av Skatteverket?

Generaldirektören Ingmar Hansson, överdirektören Helena Dyrssen och exkabinettsekreteraren Frank Belfrage har förutom sina ”imponerande” titlar det gemensamt att dom nu alla står med rumpan bar. Generaldirektören Hansson och överdirektören Dyrssen tycks ännu inte kunnat ta till sig att man måste lämna skattemyndigheten. Belfrage lär få mycket svårt att lämna sin plats i skamvrån. Nu i […]

Rivningslov sökt för musikpaviljongen

Ansökan om rivningslov och bygglov för att flytta musikpaviljongen från Officersparken till kaserngården på T4-området har nu lämnats från kommunens tekniska förvaltning till stadsbyggnadskontoret. Men den utlovade redogörelsen för hur flytten ska hanteras tekniskt finns inte med. – Vi vet inte än hur vi ska göra, säger Robert Lucchesi som undertecknat handlingarna. Vid en presskonferens […]

Ingen ansvarar för vatten- och avloppsplan

Ingen har idag ansvar för utbyggnaden av vatten och avlopp i Hässleholms kommun. Det har fallit mellan stolarna i omorganisationerna. Därför kunde dagvattenhanteringen inte lösas på norra T4-området där köpcentrat Entré Hässleholm med bland annat Biltema planerades. Revisorerna är kritiska. Byggnadsnämnden är beredd att ta ansvaret, men inte förrän ytterligare utredning gjorts och tillräckliga medel […]