logga-ligg-tjock

Beslöt sälja Lansen för en krona

Beslöt sälja Lansen för en krona

Tekniska nämnden beslöt att godkänna tilläggsavtalet för försäljningen av den förorenade fastigheten Lansen 1 till Dahlqvists bil. Det innebär att köpeskillingen blir en krona och att tekniska nämnden ska äska fem miljoner kronor från kommunstyrelsen till saneringskostnaderna.

Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet på grund av sent utskickade handlingar. De ville av samma anledning avlysa hela mötet, men blev nedröstade i voteringen med röstsiffrorna 7-3. Ernst Herslow (FV) avstod från att delta.

Saneringen av den förorenade före detta KAABS skrotfirma har stått still i väntan på köpeavtalet. Foto: Berit Önell
Saneringen av den förorenade före detta KAABS skrotfirma har stått still i väntan på köpeavtalet. Foto: Berit Önell

Ärendet tycks ha skyndats fram. Tekniska nämndens arbetsutskott fattade samma beslut redan för en vecka sedan, men handlingarna i ärendet skickades ut först därefter till både övriga ledamöter och media. Vissa andra handlingar nådde ledamöterna först på måndagen, dagen före nämndens sammanträde.

Nämndens ordförande Lars Olsson (C ) förklarar att särskilt beslut måste fattas i nämnden om att godkänna att ett tillkommande ärende tas upp. Det ville SD alltså inte godkänna och deltog därför inte i besluten.

– Om vi hade skjutit upp beslutet till nästa möte om en månad hade det förmodligen blivit ännu dyrare. Bygget står still nu på grund av att vi inte kommit fram till ett avtal, säger Lars Olsson.

Tekniska nämndens övriga ledamöter röstade ja till avtalet.

Lars Olsson fick i uppdrag att underteckna tilläggsavtalet, trots att frågan om finansieringen nu alltså går vidare till kommunstyrelsen.

Lars Olsson säger att man nu tagit höjd för att klara den återstående kostnaden för efterbehandlingen av skrotfirman KAABS tidigare tomt. Han medger dock att beräkningarna visar en totalkostnad på cirka 8,3 miljoner kronor där Dahlqvists Bil får stå för 3,25 miljoner om kommunen betalar fem miljoner för den pågående saneringen.

Enligt avtalet ska kommunen dessutom stå för kostnader för belopp över en miljon kronor för ytterligare sanering om krav ställs från miljönämnd eller länsstyrelse under tio år framåt.

Lars Olsson känner inte till att miljönämnden också har ställt krav på grundvattenprov som ännu inte redovisats. Om det visar att grundvattnet innehåller föroreningar kommer, enligt miljöchef Sven-Inge Svensson, ytterligare åtgärder att krävas.

Lars Olsson förklarar att kommunens ställningstagande är att ansvar ska tas under en längre tid, alltså en slags garanti på tio år.

– Det har vi tagit upp med politiken i övrigt, att när vi upplåter mark för ändamål som stämmer med planen ska vi inte belasta den som bedriver verksamhet med något som vi egentligen missat, säger han.

Samma sak gäller därför för multihallen i Tyringe där markföroreningar också hittats. Där har saneringen hittills kostat drygt två miljoner kronor, men slutsumman är inte klar eftersom föroreningarna även där är mer omfattande än vad som tidigare var känt.

Lars Olsson menar att upplägget för Lansen 1 är en vinst även för kommunen.

– Vi har haft en obebyggd tomt med en avsevärd miljöbelastning och det är inte säkert att vi får låta den ligga i träda hur länge som helst. Det är inte heller lämpligt på ett så bra läge, säger han.

Kommunen hade haft rätt att ställa krav på den tidigare ägaren att bekosta miljöundersökning och eventuell sanering före köpet 2002, men det gjordes inte. Lars Olsson tycker att miljönämnden borde ha agerat tidigare, helst i samband med köpet. Miljönämnden kände då redan till att fastigheten låg på länsstyrelsens så kallade risklista över förorenade fastigheter som borde följas upp.

– Det skulle ha legat hos miljönämnden att göra den avvägningen, men jag kommer inte ihåg att det diskuterades, säger Olsson.

SD:s gruppledare Patrik Jönsson tycker att ärendet skötts dåligt.

– Det har verkligen funkat på ett katastrofalt sätt denna gång. Men utskick har varit sena även tidigare och det har inte blivit bättre med S i ledningen. Man kan fråga sig om det är en medveten strategi att vi inte ska hinna diskutera igenom ärendena innan vi fattar beslut. Det här är en viktig fråga. Det handlar om en kostsam sanering och om vi då säljer marken måste vi veta vad vi kan få täckning för. Men de styrande fortsätter att stressa igenom saker utan att det är genomtänkt, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se