torsjö live vers2

5 200 namn lämnade för folkomröstning

5 200 namn lämnade för folkomröstning

Namnlistorna för en folkomröstning om musikpaviljongen överlämnades av, från vänster, Evert Storm och Leif Henningsson till Iréne Nilsson och Magnus Gjerstad. Foto: Berit Önell
Namnlistorna för en folkomröstning om musikpaviljongen överlämnades av, från vänster, Evert Storm och Leif Henningsson till Iréne Nilsson och Magnus Gjerstad. Foto: Berit Önell

Evert Storm och Leif Henningsson följdes av ett smärre pressuppbåd när de vandrade över Stadshusets parkeringsplats med en fint inslagen ”lunta” av namnlistor för en folkomröstning om musikpaviljongens bevarande på sin plats i Officersparken.

Listorna med totalt 5 200 namn fördelade på drygt 300 sidor överlämnades på måndagsförmiddagen till kommunfullmäktiges ordförande Iréne Nilsson (S) och kommunjurist Magnus Gjerstad. Bara 4 000 krävs för att frågan ska lyftas i fullmäktige.

Storm och Henningsson hade fått ihop 4 300 namnunderskrifter och Ulf Erlandsson (SD) kom med 900 till.
Storm och Henningsson hade fått ihop 4 300 namnunderskrifter och Ulf Erlandsson (SD) kom med 900 till, totalt är det alltså 5 200 som skrivit på.

Aktivisterna i ”Paviljongens vänner” har samlat in 4 300 namnunderskrifter och Sverigedemokraterna bidrog med 900, alltså totalt 5 200.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

En folkomröstning har aldrig tidigare hållits i Hässleholm och skulle alltså vara en historisk händelse.

– Det finns majoritet för en folkomröstning i kommunfullmäktige, jag har kollat och minst 22 är för (av 61 mandat). Alla kan förstås ändra sig, men så ser det ut nu. En del av ledamöterna i den styrande minoriteten tycker som vi, men där viner partipiskan, säger Ulf Erlandsson (SD) som mött upp utanför Stadshuset.

Evert Storm betonar att det finns ett stort missnöje bland invånarna, inte bara när det gäller musikpaviljongen och parken.

– Det handlar om dem som sitter i det här huset och tar dessa beslut, förklarade han och syftade på en rad ”affärer” under de senaste åren.

Iréne Nilsson och Magnus Gjerstad föreslår att Storm och Henningsson ska följa med

Leif Henningsson och Evert Storm fick följa med upp på kommunkansliet för att numrera sidorna med namnteckningar.
Leif Henningsson och Evert Storm fick följa med upp på kommunkansliet för att numrera sidorna med namnteckningar.

upp på kommunkansliet för att numrera sidorna med namnlistor för att det inte ska kunna misstänkas att någon försvinner.

– Vi ska se till att vi uppfyller alla krav i lagen, förklarar Gjerstad.

Innan de går uppför trapporna hinner de svara på några korta frågor. De kan dock inte ge besked om när frågan om folkomröstning kan tas upp i fullmäktige.

– Det är jättesvårt att ge någon bestämd tidpunkt. Vi ska ha ett möte med valnämnden så snart som möjligt och alla namnteckningarna ska granskas, säger Magnus Gjerstad.

Inte heller kan han sia om när en eventuell folkomröstning skulle kunna hållas.

– Det är mycket som måste ordnas, vi måste boka vallokaler, trycka röstkort och vi måste formulera själva frågan eller eventuellt flera frågor.

Han nämner ett exempel från Vimmerby kommun där en folkomröstning tog tio månader att förbereda efter att beslut var fattat i fullmäktige.

En beräkning av vad en folkomröstning skulle kosta har dock redan gjorts i Hässleholm.

– Mellan tummen och pekfingret kostar det åtminstone 1,7 miljoner kronor, säger Magnus Gjerstad.

Iréne Nilsson påpekar att de ansvariga inte har erfarenhet av folkomröstningar eftersom det så vitt känt aldrig hänt här.

På frågan om inte förberedelserna för en flytt av paviljongen nu bör pausas svarar Gjerstad att det avgörs av tekniska nämnden och byggnadsnämnden.

– Kommunfullmäktige kan inte ingripa, säger han.

Men det blir väl konstigt att folkomrösta om en byggnad som redan är borta?

– Ja, det kan man tycka. Men det handlar om att riva för att bygga upp igen, säger Iréne Nilsson och betonar att frågan om folkomröstning ska förberedas enligt gällande lagar och regler.

– Sedan är frågan om man ens kan folkomrösta om en detaljplan som är beslutad, säger hon.

Kravet på folkomröstning gäller dock bara frågan om att låta paviljongen stå kvar i parken och är inte specificerat till att detaljplanen ska rivas upp.

– Det är fullt möjligt för politikerna att besluta om att låta paviljongen stå kvar utan att riva upp detaljplanen, säger Leif Henningsson.

Nilsson säger att hon inte vill gå in vidare i ärendet, men får ändå frågan om det finns fog för skadeståndskravet från Jacob Karlsson om han inte skulle få bygga sitt planerade femvåningshus i parken.

– Om han inte får bygga som det står i detaljplanen är det inte helt konstigt om han begär skadestånd, säger Gjerstad.

Enligt köpeavtalet äger kommunen dock fastigheten tills paviljongen är flyttad.

– Jag kan inte idag säga hur stort skadestånd som kan vara aktuellt eller om det överhuvudtaget finns grund för det, säger Gjerstad.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se