torsjö live vers2

Beslut om att utreda fiberkonkurrens mer

Beslut om att utreda fiberkonkurrens mer

Konkurrensverket går vidare med en större utredning om Hässleholms kommuns agerande kring fiberetableringen. Frågan är om kommunens vägran att ge privata företag markavtal och grävtillstånd för att anlägga fibernät innebär olaglig konkurrensbegränsning. Även andra kommuner ska utredas på samma sätt.

Konkurrensverket vill nu ha svar på ytterligare frågor, bland annat om det planerade köpet av fiberföretaget Hessleholm Network, som behandlas av kommunfullmäktige ikväll.

Konkurrensverket går nu vidare med utredningen om eventuellt brott mot konkurrenslagstiftningen i samband med kommunens fiberetablering. Foto: Berit Önell
Konkurrensverket går nu vidare med utredningen om eventuellt brott mot konkurrenslagstiftningen i samband med kommunens fiberetablering. Foto: Berit Önell

Handläggaren Erik Gustafsson bekräftar att Konkurrensverket nu beslutat om en så kallad projektläggning av ärendet. Det innebär att utredningen tar betydligt längre tid och också kan sluta med en rättsprocess då Konkurrensverket driver saken vidare till domstol för brott mot konkurrenslagstiftningen.  Dessutom kan i princip kommunens fiberetablering stoppas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Första steget är dock att kommunen åläggs att svara på ytterligare frågor. Senast den 5 maj ska svaren på de 36 nya frågorna ha kommit in. Denna gång lär det bli svårare att få anstånd med att svara eftersom det rör sig om ett åläggande. Beslutet om åläggande kan dock överklagas til marknadsdomstolen.

Konkurrensverket redogör för lagstiftningen som säger att kommunen kan förbjudas att tillämpa ett visst förfarande om det snedvrider konkurrensen.

Fem av frågorna handlar om köpet av Hessleholm Network. Varför vill kommunen köpa företaget? Leder det till att kommunen förvärvar några intresseanmälningar för fiberanslutning , pågående avtal om upplåtelse av fiber eller markavtal? Och vad händer med Hessleholm Networks nuvarande kunder?

Kommunen måste nu också svara på frågor om hur de områden som ska byggas ut först har valts ut, hur stor täckningsgrad som krävs, hur affärsmodellen för kommunens externa fibersatsning ser ut, hur kostnadstäckning uppnås och hur anslutningsavgiften har beräknats.

Konkurrensverket vill veta hur kommunen motiverar att bara IP Only för närvarande vägras markavtal och grävtillstånd medan exempelvis Telia har möjlighet att bygga ut fiber.

Kommunen ska redogöra för vilka eventuella krav som ställs på privata aktörer för att få lägga fiber i kommunal mark och om kommunens egen fiberverksamhet åläggs samma krav, om samförläggning tillämpas, om dubbla nät anlagts med mera.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
22/2 Fler frågor från Konkurrensverket

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se