torsjö live vers2

Protester på skola efter avstängning av lärare

Protester på skola efter avstängning av lärare

Lärare på Jacobsskolan i Hässleholm protesterar kraftigt mot att deras kollega Henrik Hedman, i mitten, stängts av och varslats om uppsägning. Ytterligare två lärare kom springande och ville vara med efter fotograferingen, när de flesta gått därifrån. Foto: Berit Önell
Lärare på Jacobsskolan i Hässleholm protesterar kraftigt mot att deras kollega Henrik Hedman, i mitten, stängts av och varslats om uppsägning. Ytterligare två lärare kom springande och ville vara med på fotograferingen, men för sent, eftersom de flesta redan gått därifrån. Foto: Berit Önell

En stor del av personalen och eleverna på Jacobsskolan i Hässleholm är i konflikt med skolledningen och barn- och utbildningsförvaltningen efter att läraren Henrik Hedman blivit avstängd och varslad om uppsägning. Skälet är att han anmälts för ett kränkande uttalande mot en elev. Även anmälaren är dock chockad av de drastiska påföljderna.

Tomas Cronvall på Lärarnas Riksförbund betonar att en avstängning måste vara rimlig och genomföras korrekt.

– Den här avstängningen är inte avtalsenlig, säger han.

50 lärare har skrivit under ett protestbrev till förvaltningen, ett par har också på egen hand skrivit till rektor Uno Nilsson.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

En visstidsanställd lärare har tackat nej till fortsatt tjänst på grund av det inträffade. I sitt brev till Uno Nilsson och skolchef Eva Andersson kritiserar han skolan och kommunen bland annat för att ”på så lösa grunder och på ett så respektlöst sätt varsla Henrik Hedman om avsked”. Han förklarar att det är oförenligt med hans principer som lärare att arbeta inom en sådan organisation.

Kritiken från personal och elever gäller även bristfällig information.

Uno Nilsson har informerat personalen vid ett möte, men sagt nej till möte med eleverna. Lärarna har därför själva försökt informera i klasserna, men haft svårt att svara på alla frågor.

Fick dementera allvarligare orsak

Efter uppgifter om ryktesspridning bland eleverna uppmanade skolledningen lärarna att dementera att avstängningen skulle bero på våld eller sexuella trakasserier.

Eleverna är också upprörda över att alla Hedmans lektioner ställts in. Vissa kurser hinns nu inte med före skolavslutningen.

– Arbetsgivaren har varken sett till lärarens eller elevens bästa, säger Christina Sjöström, lokalombud för LR.

Hon konstaterar att alla i personalen är väldigt påverkade.

– Det är starka och stora känslor och en osäkerhet om var gränserna går, säger hon.

Förvånade och upprörda

Närmare 30 lärare vill träffa Frilagt för att vara med på bild och berätta om situationen.

– När vi fick besked om avstängningen blev vi väldigt förvånade och upprörda. Det kändes som en väldigt hastig slutsats. Vi kan inte se att det uttalande han gjort motiverar att han skulle stängas av med omedelbar verkan. Det är något man tror händer om någon är farlig för sin omgivning, säger läraren Anna Antonsson.

Ingen försvarar ett kränkande uttalande, men lärarna menar att händelsen måste sättas in i sitt sammanhang och att problemet kunde lösts på ett bättre sätt.

– De tar till sista åtgärden direkt. Hur ska vi veta att det inte drabbar någon av oss andra nästa gång? Finns det ingen möjlighet att be om ursäkt eller ändra sig?

Stämningen blev ännu sämre när kollegorna fick information om uppsägningen.

– Folk är arga och ledsna och gråter på jobbet, berättar Anna Antonsson.

Hänvisar till företagshälsovården

Skolan erbjöd därför stödjande samtal hos företagshälsovården.

– Det känns egendomligt att arbetsgivaren först gör något som vi blir så upprörda över och sedan kommer med förslag på hur vi ska bli tröstade, säger Anna Antonsson.

– Ett hån, säger en annan lärare.

En del funderar på om det kan ligga något annat bakom arbetsgivarens agerande, exempelvis att Henrik Hedman varit en obekväm anställd som ofta varit drivande i protester av olika slag, senast när restaurang- och livsmedelsprogrammet var hotat. Han är även fackligt engagerad som skyddsombud och har tidigare varit huvudskyddsombud.

– Men han har ställt upp för skolan, ibland tillsammans med rektor. Också därför tycker vi att det här är så förfärligt, säger Anna Antonsson.

Förnekar inte uttalandet

Jacobsskolans rektor Uno Nilsson hänvisar till rutinerna vid anmälan om kränkningar. Foto: Berit Önell
Jacobsskolans rektor Uno Nilsson hänvisar till rutinerna vid anmälan om kränkningar. Foto: Berit Önell

Lärarna berättar att Uno Nilsson vid mötet med personalen sa att det var han som bad eleven att göra en skriftlig anmälan när hon hade berättat vad som hänt. När han får in en skriftlig anmälan måste han, enligt skolans rutiner, överlämna den till förvaltningen.

– Man brukar nog prata med en anmäld lärare först. I många andra, och värre, fall har det räckt med omplacering, säger en lärare.

Henrik Hedman, som arbetat på Jacobsskolan i 17 år, tycker också att förvaltningsledningen borde ha lyssnat på hans syn på vad som hänt före beslut. Istället har han i efterhand försökt förklara sig skriftligen, både inför ledningen och kollegorna.

– Eleven har inte gjort fel som anmält, det är arbetsgivaren som har överreagerat, säger han.

Han förnekar inte att han sagt det han anklagas för.

– Så säger man inte. Det var ett misslyckat skämt. Det var inte menat som en kränkning, men jag är jätteledsen för det och skulle vilja be eleven om ursäkt, säger han.

Elevens mamma berättar för Frilagt att det också var vad de hade förväntat sig när de gick till ett möte med rektor Uno Nilsson efter anmälan den 15 april.

Avstängningen en chock
för eleven som anmälde

– Vi trodde att Henrik skulle vara med på mötet, att han skulle be om ursäkt och kanske få en tillsägelse eller varning av rektorn, säger mamman.

Istället fick de besked om att Henrik Hedman blivit avstängd från skolan med omedelbar verkan.

– Vi blev chockade, säger mamman.

Uno Nilsson berättade dock för dem att Henrik Hedman ångrade sig djupt.

– Där kunde det ha stannat, säger mamman.

Hon förklarar att eleven aldrig hade tänkt sig att saken skulle kunna bli så stor.

– En kränkning är en allvarlig grej, men jag anser inte att man behöver ta i så här för det. Det hade räckt att han fått en tankeställare. Först blev vi tacksamma att skolan tog problemet på allvar, men sedan blev det så fel, säger mamman.

På fredagen var eleven hemma från skolan. Hen orkade inte längre med att bli anklagad av skolkamraterna för att deras lärare tvingas sluta och för att de kanske inte klarar sina betyg.

– Det känns orättvist, har skolledningen glömt henne nu, undrar mamman.

Elever begärde ut
offentliga handlingar

Emma Rubil som går andra året på Jacobsskolan säger att eleverna fick den första informationen via intranätet Schoolsoft och då gällde det bara att Hedmans lektioner var inställda.

– Vi fick inte veta något, vi fick gräva själva för att få svar, säger Emma.

Hon har begärt ut alla offentliga handlingar i ärendet och tillsammans med ett par klasskamrater stämt möte med Uno Nilsson för att sedan kunna informera klasskamraterna.

– Jag sa till Uno att han kan avskeda alla lärare för alla säger något fel. Vi som har haft Henrik Hedman vet att han inte skulle mena något illa, säger hon.

Emma har också kontaktat Henrik Hedman och sagt att hon och hans andra elever ska göra allt de kan för att få tillbaka honom.

Facket kritiskt
till hanteringen

Tomas Cronvall, som är regional ombudsman, berättar att LR har skickat en förhandlingsframställan till arbetsgivaren angående avstängningen.

– Avstängningen är regelvidrig. Jag kan inte se det akuta läget, säger han.

Han är lite försiktig med att uttala sig innan han träffat arbetsgivaren. Men han menar att en avstängning är väldigt allvarlig och kan ske exempelvis av elevsäkerhetsskäl. Något sådant skäl har arbetsgivaren inte hävdat angående Hedman i detta fall.

– Det händer hela tiden saker som inte är bra och som måste utredas, konstaterar han. Men facket är mycket kritiskt till hanteringen i detta fall.

För närvarande är Hedman formellt inte längre avstängd utan tjänstebefriad efter varslet om uppsägning och i väntan på en ny avstängning som arbetsgivaren begärt.

Facket har krävt att medlemmen omedelbart ska återgå i tjänst. Tomas Cronvall hoppas att arbetsgivaren ska backa snabbt, både från avstängningen och varslet om uppsägning.

– Det blir alltid billigare att backa i ett tidigare skede, säger han.

Om uppsägningen drivs igenom av arbetsgivaren kan facket hävda att den skett utan saklig grund. Frågan kan drivas vidare till central förhandling och eventuellt till arbetsdomstolen.

Enligt Tomas Cronvall är det normala i en liknande situation att arbetsgivaren överväger om den anställde ska få en varning innan det ens blir tal om uppsägning.

– Det är också normalt att man reder ut saken och sedan ger en tillsägelse eller uppmaning att inte upprepa det som gjorts, säger han.

Rektor hänvisar till
skolans rutiner

Uno Nilsson säger att ärendet skötts helt enligt skolans rutiner och att han måste göra det han gjort, annars begår han tjänstefel.

– Om ärendet rör kränkande behandling från personal ska jag skyndsamt lämna över till förvaltningen. Här finns en formell anmälan, jag har visat den för berörd anställd som har erkänt och sedan har det gått vidare till förvaltningen för beslut, förklarar han.

Han betonar att han inte har inflytande över beslut om avstängning och uppsägning.

Han ser mycket allvarligt på Hedmans uttalande.

– Att jag har lärare som kunde kränka en elev så synnerligen grovt kunde jag verkligen inte tänka mig. Att jag dessutom har lärare som stöder denna lärares uttalande gör mig ännu mer upprörd. Det hade jag inte i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig. Jag är djupt upprörd, ledsen och besviken över lärarens agerande och personalens stöd för läraren. Man måste kunna skilja på sak och person, säger han.

Enligt Uno Nilsson har den elev som anmälde fått stöd via kurator och elevhälsa.

Han säger att alla lärare inte står bakom skrivelsen.

”Fel att skulden läggs på Uno Nilsson”

Frilagt hittar en lärare vars namn är med på skrivelsen, men som anser att det är fel att skulden läggs på Uno Nilsson.

– Det är ett riktigt drev efter honom. Sådant tycker jag inte om, säger läraren.

Däremot tycker han att påföljderna för Hedman är för hårda.

– Jag kan inte försvara uttalandet. Men jag skrev på för att jag inte tycker att man ska bli av med jobbet för en sådan sak, säger han.

Chefen kan inte säga något generellt

Förvaltningschef Eva Andersson säger att hon inte kan kommentera enskilda fall, men hon kan inte heller redogöra för vilka grunder som krävs för att avstängning ska tillgripas.

– Jag kan inte säga något generellt, varje fall beslutas utifrån de principer som gäller, säger hon.

Principerna vill hon inte berätta om, men hon försäkrar att besluten inte fattas godtyckligt.

På tisdag hålls ett personalmöte på Jacobsskolan då förvaltningsledningen ska komma för att förklara situationen och svara på frågor.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se