torsjö live

Vill ha försäkran för öppenhet

Vill ha försäkran för öppenhet

Gruppen för oberoende press utmanar nu de politiska partierna i Hässleholms kommun att verka för att politiker och tjänstemän ska skriva under på att främja öppenhet och insyn.

Gruppen vänder sig till partierna i fullmäktige via gruppledarna och ber dem att aktivt verka så att medborgarnas rätt till insyn i den kommunala verksamheten garanteras.

Förslaget är att kommunen ska införa en försäkran för politiker och tjänstemän där de lovar att följa de lagar och förordningar som syftar till att främja öppenhet, pressfrihet och yttrandefrihet –  liknande den försäkran som omsorgspersonal måste skriva på om att de ska följa sekretesslagstiftningen.

– Syftet är att återupprätta Hässleholms kommuns anseende när det gäller öppenhet och transparens gentemot medborgarna. Detta är önskvärt för att tilltron till vårt demokratiska system ska kunna upprätthållas och stärkas. De demokratiska spelreglerna är inte förhandlingsbara, skriver Gert Jacobson och Lars Nord i Gruppen för oberoende press.

Gruppen lämnade för en tid sedan ett medborgarförslag med samma innehåll till kommunfullmäktige. Kommunens jurist Magnus Gjerstad svarade dock att kommunen inte tar emot medborgarförslag och att gruppens önskemål därför lämnas utan åtgärd.

Därför utmanar gruppen istället de politiska partierna i Hässleholm att ställa sig bakom förslaget och driva det vidare till fullmäktige för beslut.

– Vi förväntar oss skriftlig respons från partierna där de också svarar på hur de aktivt vill verka för en förnyelse av demokratin, skriver Jacobson och Nord.

Berit Önell

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se