Gruppen-3a-328x120

Politiker ej avstängd när kränkning utreds

Politiker ej avstängd när kränkning utreds

En lärare med politiska uppdrag på hög nivå i Hässleholms kommun har anmälts för kränkande behandling av flera barn under en längre tid. Anmälan skedde ungefär samtidigt med anmälan mot Henrik Hedman på Jacobsskolan som stängdes av med omedelbar verkan och därefter varslades om uppsägning efter att ha erkänt att han vid ett tillfälle uttryckt sig olämpligt mot en elev. Politikern slipper avstängning och har istället andra arbetsuppgifter medan ärendet utreds.

– Man kan inte jämföra två fall rakt av, säger skolchef Eva Andersson som fattat beslut i båda fallen.

Politikern är anmäld för att ha uttalat sig kränkande mot tre barn och för att inte ha vidtagit åtgärder när barnen utsatts för kränkningar av andra elever.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt de tre barnens föräldrar började problemen när höstterminen startade. Anmälan gäller både kränkande behandling och bristande trygghet och studiero.

Läraren ska ha utsatt barnen för ”psykosocialt kränkande behandling” genom kommenterar om deras mående och känslor.

Anmält till Skolinspektionen

– Det pågår kränkningar, mobbning, glåpord, bråk och slagsmål, vilket har nonchalerats eller bagatelliserats från skolledningens sida. Våra barn har också känt att skolan på osakliga grunder behandlar en del elever sämre än andra på grund av deras etniska tillhörighet, skriver föräldrarna i en gemensam anmälan som också gått till Skolinspektionen.

Skolinspektionen kräver nu att kommunen redovisar en utredning och eventuella åtgärder senast den 27 maj.

Läraren är inte formellt omplacerad, men undervisar inte under utredningstiden. Extra personal har satts in i klassen, både under skoltid och fritidstid. Extra personal finns också ute på rasterna. Dessutom får eleverna kuratorsstöd i form av värdegrundsarbete.

Rektor leder arbetet med utredning och insatser för att förhindra att fler kränkningar sker, men beslut om åtgärder har fattats av förvaltningschef Eva Andersson.

– Vi är inte säkra på vad som hänt, säger rektorn.

”Gör inte skillnad på person”

Eva Andersson har svårt att förklara varför ärenden om kränkande uttalanden mot elever hanteras så olika, men betonar att hon inte gör skillnad på person.

– Vi gör absolut inte skillnad på vem det gäller. Det finns saker som ska utredas här. Beroende på vad vi kan få fram och hur snabbt det kan gå bedömer vi hur vi hanterar det vidare, säger hon.

Hon håller med om att en avstängning är en mer drastisk åtgärd än byte av arbetsuppgifter.

– Alla kränkningar är allvarliga, men grunden för ingripande kan vara olika utifrån de fakta vi har, säger hon.

Hon vill inte precisera vilka kriterier som kan påverka bedömningen.

– Man kan aldrig säga något generellt, säger hon.

Samtidigt säger hon att det inte får handla om godtycke.

– Jag vill på det bestämdaste säga att det inte är godtyckligt, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se