Gruppen-3a-328x120

Hemtjänstpersonal fick p-böter på jobbet

Hemtjänstpersonal fick p-böter på jobbet

Här, i kanten på allmänningen, fick hemtjänstpersonalen plötsligt inte längre parkera. Alla som stod där bötfälldes utan förvarning av kommunens egen p-vakt. Parkeringen utanför hemtjänstlokalen har bara plats för ett fåtal bilar flrutom hemtjänstbilarna. Foto: Berit Önell
Här, i kanten på allmänningen, fick hemtjänstpersonalen plötsligt inte längre parkera. Alla som stod där bötfälldes utan förvarning av kommunens egen p-vakt. Parkeringen utanför hemtjänstlokalen har bara plats för ett fåtal bilar förutom hemtjänstbilarna. Foto: Berit Önell

Kommunens parkeringsvakt lappade alla hemtjänstpersonalens bilar som stod parkerade på kommunens mark utanför hemtjänstlokalen i Tyringe.

– Det är en allmänning där vi parkerat i många år eftersom parkeringsplatserna vid lokalen inte räcker. Plötsligt skickar de ut kommunens parkeringsvakt. De kunde ha ringt och sagt att vi måste flytta bilarna, annars blir det böter, säger Ingela Andersson, enhetschef för hemtjänsten i Tyringe.

Nu ska hemtjänsten betala böterna så att personalen slipper kostnaden.

Hemtjänsten i Tyringe har ett 60-tal anställda. Alla jobbar inte samtidigt, men de få platser som är lediga när alla hemtjänstbilarna är inne räcker inte på långa vägar till för personalens privata bilar. Sex bilar har därför parkerat i kanten på allmänningen, en gräsbevuxen yta som inte används till något. Övriga hänvisas till att parkera på Hemgårdens parkering på andra sidan den stora byggnaden där också personal som jobbar på äldreboendet och besökare till de boende ska få plats.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Gunnar Swärdh, kommunens parkförvaltare, anser att hemtjänstpersonalens parkering orsakade skötselproblem. Marken är planlagd som parkmark.
Gunnar Swärdh, kommunens parkförvaltare, anser att hemtjänstpersonalens parkering orsakade skötselproblem. Marken är planlagd som parkmark.

– Där skulle också bli fullt om vi alla parkerade där, säger Ingela Andersson.

Enligt Ingela Andersson har hemtjänsten fört en dialog om behovet av fler parkeringsplatser med bland andra Gunnar Swärdh, parkförvaltare på kommunens tekniska avdelning som hyr fastigheten åt hemtjänsten av det kommunala bostadsbolaget Hässlehem för omsorgens räkning.

– Ett av våra förslag har varit att göra en ny parkering på allmänningen, berättar Ingela Andersson.

Nu verkar det inte vara aktuellt längre. Efter att p-vakten kom för cirka tre veckor sedan har kommunen sått nytt gräs på den del av allmänningen där bilarna brukat stå.

– Vi har tittat på olika alternativ, bland annat att flytta ett cykelställ utanför lokalen så att vi får tre platser till, förklarar Ingela Andersson.

Personalen blev väldigt upprörd och Ingela Andersson har också ilsknat till för att kommunen behandlar sina anställda på detta sätt, att kommunens p-vakt beordras att bötfälla kommunens egen personal.

– Det skulle ha lösts på ett annat sätt, säger hon.

Ingen förklaring

Någon förklaring till varför det plötsligt blev förbjudet att parkera på platsen har hon inte fått.

– Jag kan tänka mig att det är grannar som ring till kommunen och klagat, konstaterar hon.

Hon har förståelse för det eftersom det är trångt på den lilla gatan, Mats Kättilmunds gata, och många bilar som kör fram och tillbaka. Men hon tycker att det är konstigt att det inte går att prata om saken utan att ge folk böter.

– Vi har försökt få dem att riva böteslapparna, men de backar inte, säger hon.

Belastar hemtjänstens ekonomi

Hennes chef, verksamhetschef Ingela Nilsson, har beslutat att bötesbeloppet, 600 kronor per bil, totalt 3 600 kronor, ska belasta hemtjänstens redan hårt ansträngda kassa. Normalt får anställda själva stå för eventuella böter under arbetstid, men hon anser att den här situationen är annorlunda.

– Det är en bedömning jag gjort eftersom personalen inte fick någon förvarning om detta och de ansvariga på tekniska förvaltningen inte ville dra tillbaka sitt krav, säger hon.

Hon förstår inte agerandet.

– För mig hade det varit ok om de ringt och sagt att de fått klagomål, att vi därför måste flytta bilarna och att de som inte gjort det därefter fått böter. Vi får inte stå där, det är helt klart, men de har inte sagt något innan, förklarar hon.

Ingen förmildrande omständighet

Gunnar Swärdh vill inte prata med Frilagt, trots flera uppmaningar. Han svarar bara på mejl, vilket inte ger samma möjlighet till följdfrågor.

– Jag svarar på de frågor jag kan svara på, skriver han.

Han förnekar att han ”skickat ut” någon p-vakt.

– Det har jag absolut inte någon befogenhet att göra. Jag har gjort p-värdarna uppmärksamma på problemet, sen hur de löser det kan inte jag lägga mig i, förklarar han.

Enligt Gunnar Swärdh har ”den olovliga parkeringen på kommunal grönyta” eskalerat det senaste året.

– Parkerar man där det är olagligt får man vara beredd på att få böter. Och det är väl ingen förmildrande omständighet att det är flera som gör samma fel.

Tekniska förvaltningen ansvarar inte

Han hävdar att han inte känner till några förslag på nya parkeringsplatser och betonar att allmänningen är detaljplanelagd som parkmark.

– Där är inte möjligt att göra någon parkering utan att ändra detaljplanen. Vad jag vet har det aldrig varit aktuellt. Det hade jag i så fall blivit informerad om, skriver han.

Han anser att parkeringsplatser för de anställda är verksamhetens och fastighetsägarens problem att lösa och hävdar att det finns gott om p-platser inom området med ett par minuters gångavstånd.

– Vi har haft ett skötselproblem här på grund av alla felparkerade bilar, skriver han.

Hässlehem har inte ansvar för p-platser

Men fastighetsägaren Hässlehems vd Stephan Persson säger att det är tekniska förvaltningen och omsorgsförvaltningen som får diskutera eventuellt behov av fler parkeringsplatser.

– Det är inte vi som fastighetsägare som ansvarar för det, säger han.

Han har dock hört att hemtjänsten behöver fler parkeringsplatser.

– Vi har ingen diskussion om det. Vi kan inte göra något om vi inte får ett uppdrag och det får initieras av tekniska förvaltningen som hyr av oss, förklarar han.

Men Stephan Persson anser inte att en arbetsgivare måste ordna parkeringsplatser åt personalen.

– Så är det inte heller på andra företag, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se