torsjö live vers2

Riskabelt fylla igen förorenad bäck

Det kan vara riskabelt att fylla igen den förorenade Sötekärrsbäcken nedanför reningsverket i Hässleholm, ett förslag som både miljöchef Sven-Inge Svensson och analysföretaget Regito nämnt. – Om den fylls igen kommer det vatten som tillförs bäcken istället att följa med grundvattenströmmarna, säger Anna- Karin Rasmussen, expert på grundvatten på länsstyrelsen i Skåne. Den bakterie som […]

Kommunen tog ner paviljongens andra räcke

I helgen slog någon sönder det ena av de två utsirade räckena på musikpaviljongen i Officersparken. På tisdagen rev kommunens personal det mesta av det andra. Avspärrningsband sattes också upp. – Det var sprucket. Vi beslöt att ta ner det för att det inte ska hända något, förklarar Lars Olsson (C), ordförande i tekniska nämnden. […]

Förhandlingar om tågen försenas troligen

Förhandlingarna om höghastighetståg till Hässleholm kan troligen inte återupptas i slutet på maj som planerat. – Vi hinner nog inte bli klara så att vi kan ha ett nytt förhandlingsmöte så snart, säger Richard Heingard, utvecklingsstrateg för infrastruktur i Hässleholms kommun. För ett par veckor sedan var han och de andra i kommunens förhandlingsdelegation på […]

Extrema provsvar i Sötekärrsbäcken

Kan det möjligtvis finnas någon installation som läcker avloppsvatten till Sötekärrsbäcken? Det undrar Helene Annadotter och Johan Forssblad på analysföretaget Regito i sin preliminära rapport efter undersökningen av fiskdöden i bäcken i fredags. Proverna visar extremt höga fosforhalter som tyder på tillförsel av avloppsvatten och extremt hög konduktivitet (ledningsförmåga), något som beror på höga salthalter […]