logga-ligg-tjock

Förhandlingar om tågen försenas troligen

Förhandlingar om tågen försenas troligen

Förhandlingarna om höghastighetståg till Hässleholm kan troligen inte återupptas i slutet på maj som planerat.

– Vi hinner nog inte bli klara så att vi kan ha ett nytt förhandlingsmöte så snart, säger Richard Heingard, utvecklingsstrateg för infrastruktur i Hässleholms kommun.

Förhandlingarna om höghastighetsbanan försenas. Klart är att den, om den blir av, dras  genom Hässleholm och att det blir en station här. Det betyder dock fortfarande inga garantier för att tågen, kanske liknande de franska TGV, stannar här. Foto: Sven-Åke Eriksson, Sverigeförhandlingen
Förhandlingarna om höghastighetsbanan försenas. Klart är att den, om den blir av, dras genom Hässleholm och att det blir en station här. Det betyder dock fortfarande inga garantier för att tågen, kanske liknande de franska TGV, stannar här. Foto: Sven-Åke Eriksson, Sverigeförhandlingen

För ett par veckor sedan var han och de andra i kommunens förhandlingsdelegation på möte i Stockholm. I delegationen ingår, förutom Heingard, kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Mats Sturesson (C ), kommunchefen Bengt-Arne Persson samt kommunjuristen Magnus Gjerstad.

Enligt Richard Heingard kom inga nya konkreta bud fram vid förhandlingen. Det var en mer allmän diskussion om förutsättningarna.

Ett antal alternativa sträckningar ska utredas av Trafikverket. Bland dem finns inte något som går över Hovdalaområdet.

– Jag uppfattade som att det ganska snabbt avfärdades och att vi fick gehör för våra synpunkter att det finns värden på Hovdala som vi vill undvika att påverka, säger Richard Heingard.

Han säger att det handlar om naturvärden, men ännu mer om rekreation och turism.

En viktig förutsättning för sträckningen av höghastighetsbanan är att den kan gå relativt rakt, så att tågen inte behöver sakta in i kurvor.

Det handlar om ett förbigångsspår med den högsta hastigheten, 320 kilometer i timmen, samt en bibana till en station som sannolikt förläggs i centrala Hässleholm.

Innan kommunen och Sverigeförhandlingen kan komma överens om ett så kallat handslag ska fyra punkter beslutas: stationens läge centralt eller externt, medfinansiering, förskottering och bostadsbyggande. Kommunen har uppgett att upp till 5 200 bostäder kan byggas i Hässleholm fram till år 2035. Det finns dock inget formellt åtagande, vilket Sverigeförhandlingen önskat.

– Hur mycket vi är beredda att betala beror på vad vi får, säger Heingard.

Viktigt för kommunen är att tågen verkligen stannar om en dyr station ska byggas. Men det finns det fortfarande inga garantier för.

– Det mesta talar för att tågen stannar om vi får en station, men sverigeförhandlarna kan fortfarande inte lämna några garantier. Där vill vi att de blir mer tydliga, säger Heingard.

Sverigeförhandlingen har aviserat att handslaget bör vara klart före sommaren. Det ska sedan ligga till grund för avtalsskrivande.

Kommunfullmäktige har gett förhandlingsdelegationen mandat att förhandla, men Heingard förutsätter att ärendet behandlas politiskt ytterligare en gång innan avtal skrivs.

– Det ska vara en demokratisk process, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se