torsjö live vers2

Centern beklagar beslut om valfrihet

Centern beklagar beslut om valfrihet

Lars Olsson, ordförande i Centerpartiets kommunkrets i Hässleholm, beklagar nu partiets ställningstagande i kommunfullmäktige att avveckla lagen om valfrihetssystem, LOV, för servicetjänster inom hemtjänsten.

– I beslutet blev Centerpartiets ställningstagande helt felaktigt. På grund av missförstånd, undermålig beredning och dålig uppmärksamhet från främst undertecknad blev ställningstagandet missvisande, skriver han i ett brev till kommunkretsen.

Lars Olsson (C ) tror inte att det är lönt att återställa den skadade musikpaviljongen.
Lars Olsson (C ) beklagar att Centern ställde sig bakom att avveckla lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten i Hässleholms kommun.

Centerpartiet var drivande i att införa lagen om valfrihetssystem i kommunen under sin tid i allians med de borgerliga partierna. Nu sitter partiet i en styrande minoritet med S, V och MP.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

På riksnivå har frågan hela tiden lyfts upp som en viktig del av Centerns partiprogram.

– För Centerpartiet är människors rätt till självbestämmande, som en del av en hög livskvalitet, en grundbult, skriver Olsson.

Han konstaterar att C:s ställningstagande i fullmäktige inte avgjorde saken.

Det ledde dock till att flera ledamöter från andra partier ifrågasatte C:s konsekvens och krävde en förklaring av Mats Sturesson. Han försvarade då avvecklingen av ekonomiska skäl. Lena Svensson röstade mot avveckling medan övriga tre centerpartister röstade för.

Lars Olsson vill inte säga att Mats Sturesson gjorde fel.

– Det blev fel alltihop, säger han.

Hur kunde det bli så?

– Vi ska analysera orsakssammanhanget. Det får sedan mynna ut i en arbetsordning, säger Olsson.

Han berättar att frågan hade diskuterats inom partiet, men inte tillräckligt.

– Det hade inte fastnat ordentligt, säger han.

Har ni fått påstötningar från centralt håll?

– Nej, det har vi inte.

Lars Olsson förklarar att han har för avsikta att komma fram till en modell för hur sådana här frågor ska hanteras i framtiden.

– Det handlar om frågor som ligger basalt i partiprogrammet.  Dessa ideologiskt grundade frågorna måste vi faktiskt hålla oss till. Valfrihet är en viktig fråga för Centern, säger han.

Han tycker dock att det är märkligt att kommunerna getts möjlighet att anta eller säga nej till en lagstiftning.

– Det brukar inte vara så att man kan tacka nej till att tillämpa en lag, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se