Gruppen-3a-328x120

Föreningar vill ha svar om anhörigrådet

Föreningar vill ha svar om anhörigrådet

Ett antal föreningar som bedriver anhörigstöd kräver nu svar från Hässleholms kommun om anhörigrådets roll. Föreningarnas representanter kände sig överkörda när rådet först i efterhand fick information om att kommunen tecknat avtal med företaget Edu Med AB som erbjuder anhörigstöd på nätet.

Enligt kommunens anhörigstrateg Stina Lindén ska anhörigrådet få en större delaktighet i framtida beslut om anhörigstöd. Förutsättningarna ska diskuteras vid ett nytt möte med anhörigrådet den 2 juni.

Siv Nilsson, ordförande i Anhörigföreningen i Hässleholm, är kritisk till avtalet och till att anhörigrådet informerades efter att det var påskrivet. Foto: Berit Önell
Siv Nilsson, ordförande i Anhörigföreningen i Hässleholm. Foto: Berit Önell

Föreningarna har haft ett eget möte och formulerat några frågor till styrgruppen för tre förvaltningar som fattade beslutet om avtalet med Edu Med AB som tecknades i mars. Avtalet kostar 100 000 kronor per år, lika mycket som alla föreningarna totalt kan ansöka om för sina aktiviteter.  Kommunen betalar dessutom 25 000 kronor för en informationsdag om anhörigstödet En bra plats där föreningarna inte var inbjudna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Flera föreningar var kritiska till En bra plats eftersom frågan var uppe för några år sedan och det inte blev något avtal efter att de sagt nej. Frågor om sekretess och överlåtelse till tredje part för forskningsändamål fanns också.

– Anhörigrådet är ett viktigt forum för anhöriga som vill rådgöra med kommunen i anhörigfrågor, skriver föreningarna.

Efter uttalanden av representanter för styrgruppen i media anser föreningarna att viss förvirring om anhörigrådets roll har uppstått. I ett brev till styrgruppen vill de därför ha svar på följande frågor: Har anhörigrådet spelat ut sin roll? Vilken roll har styrgruppen? Är summan 1,6 miljoner kronor (det statliga stödet till Hässleholms kommun) öronmärkt för anhörigstöd? Vad är strategin för anhörigstödet?

I brevet presenterar sju föreningar också kort sin verksamhet. Det är Anhörigföreningen, Demensföreningen, Föreningen HjärtLung, Föreningen Anhörig Skåne, Epilepsiföreningen, Hörselskadades förening och Neuroförbundet.

– Är det bara meningen att anhörigrådet ska vara ett informationsråd, då behöver vi inte vara med där. Information får vi ändå, säger Siv Nilsson, ordförande i Anhörigföreningen i Hässleholm.

Enligt Siv Nilsson är föreningarna i anhörigrådet överens om att risken är stor att En bra plats inte kommer att användas särskilt mycket.

Stina Lindén, anhörigstrateg i Hässleholms kommun. Foto: Berit Önell
Stina Lindén, anhörigstrateg i Hässleholms kommun. Foto: Berit Önell

Stina Lindén anser att hon fått tillräcklig information om En bra plats för att inte vara orolig för säkerheten.

– Ingen annan som jag pratat med har kommenterat säkerheten. En del kommuner har hoppat av, men det har berott på andra saker, exempelvis att de tyckt att det var dyrt och inte tillräckligt effektivt, säger hon.

Men hon har förståelse för att föreningarna vill vara mer delaktiga.

– Det har aldrig varit meningen att de ska känna sig överkörda. Det bör vara i anhörigrådet man tar upp frågor inför styrgruppens möte, säger hon.

Kommunen förslag inför den 2 juni är att antalet möten i anhörigrådet ska utökas från två till fyra per år och att de ska läggas före styrgruppens möte, så att ärendena kan tas upp där. Stadgar eller liknande för anhörigrådets uppgifter ska tas fram. Omsorgsnämndens ordförande Thomas Rasmusson (S) ska leda mötena i anhörigrådet istället för Stina Lindén. Rasmusson sitter även i styrgruppen och kan därmed ha koll på ärendena i båda instanserna.

– Anhörigrådet blir då mer som tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet som också leds av politiker, säger Stina Lindén.

Kanske ökar därmed rådets tyngd.

– Anhörigrådet har av hävd varit kopplat till omsorgsnämnden och haft fokus på anhöriga till äldre. Men anhörigstödet gäller alla åldrar och anhörigrådet ska också vara kopplat till alla, säger Stina Lindén.

Hon bekräftar att de 1,6 miljonerna i statligt stöd ska användas till att utveckla anhörigstödet i Hässleholms kommun.

Hon tycker att det är bra att föreningsföreträdarna engagerar sig.

– Det är mycket positivt. Det hade varit värre om de inte gjort det, säger hon..

Kommunen förslag till förändringar har tagits fram av Stina Lindén, anhörigkonsulent Gunilla Andersson, omsorgschef Annika Andersson och Thomas Rasmusson.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
28/3 100 000 per år för anhörigstöd på nätet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se