Gruppen-3a-328x120

Elevernas farkoster klarade sjösättningen

Elevernas farkoster klarade sjösättningen

Det krävdes en rejäl kranbil vid sjösättningen.
Det krävdes en rejäl kranbil vid sjösättningen.

Skulle de blivande gymnasieingenjörernas flytande farkoster hålla måttet? Det var frågan. Onsdagen den 25 maj var tiden inne för den spännande sjösättningen i Finjasjön. Beskedet kom inför de förväntansfulla eleverna från Hässleholms tekniska skola, deras lärare, inbjudna journalister och andra nyfikna.

En stolt Sebastian Jonsson visar vad han känner när gruppens flotte visat sin bärkraft.
En stolt Sebastian Jonsson visar vad han känner när gruppens flotte visat sin bärkraft.

Skulle det bära eller brista? För det första måste respektive flotte hålla ihop, när kranbilen lyfte dem över kajkanten. Samtliga hade nämligen en överbyggnad, så det var inga lätta konstruktioner. Dessutom skulle det visa sig om varje flotte hade tillräcklig bärkraft för att hålla sig över vattenytan. Det var mycket som stod på spel för de 40 eleverna och deras lärare, Ernst Herslow och Daniel Lange.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nu visade sig att samtliga flytande farkoster klarade av både det ena och det andra. Kravet på sjöduglighet var lågt ställt. Alla visade att de med god marginal klarade de 15 sekunder som var miniminivån för ett godkänt projekt.

Flotte är egentligen fel ord när vi beskriver elevernas byggnationer. Två arbetsgrupper hade byggt var sin flytande bastu, två grupper hade byggt flytande barer. På frågan om inte en flytande bar kan leda till ökad risk för resenärerna att falla över bord svarade Ernst Herslow skämtsamt:

Lika glad var Emil Fransson, när hans grupp fick bekräftelse på att deras flotte var sjöduglig.
Lika glad var Emil Fransson, när hans grupp fick bekräftelse på att deras flotte var sjöduglig.

– Vi får väl se det som en mjölkbar då.

I varje arbetslag har tio elever ingått. Under hela läsåret har de jobbat med projektet, från idéstadium, till projektering, finansiering, inklusive jakt på sponsorer, till snickeriarbete.

– Det här med att jobba från idé till färdig produkt är ju något som ingenjörer ska klara, förklarar Ernst Herslow.

Eleverna har drivit sina projekt i företagsform, och lärt sig om hur man jobbar med ekonomi och marknadsföring. Rolf Rantzow, med ett förflutet som konsult, med företagsutveckling som specialitet, har hjälp till med detta.

– Se det som om de har fått en fostran i entreprenörskap, säger han. Eleverna kommer att ha stor nytta av att de lärt sig hur företag fungerar. De har utvecklats mycket, lärt sig att samverka, vara kreativa och hitta nya lösningar.

Samtliga flytande farkoster var till salu. Efter sjösättningen hade tre av fyra redan hittat nya ägare. Vinsten från försäljningen fick de företagsamma eleverna själva dela på. Så lönsamheten blev bäst för de som var duktiga på att jaga sponsorer samtidigt som de var framgångsrika i att hålla kostnaderna nere.

Text och foto: Urban Önell

Adam Reinholdz, Charlie Axelsson, Erik Arvidsson, Jesper Sundins och Ludvig Ljung, hade byggt en flytande bar. Överbyggnaden gav välbehövlig skugga i försommarhettan vid sjösättningen av de blivande gymnasieingenjörernas flytande farkoster.
Adam Reinholdz, Charlie Axelsson, Erik Arvidsson, Jesper Sundins och Ludvig Ljung, hade byggt en flytande bar. Överbyggnaden gav välbehövlig skugga i försommarhettan vid sjösättningen av de blivande gymnasieingenjörernas flytande farkoster.
Martin Carlström har jobbat mest med konstruktion och design, medan andra i hans grupp jobbat mer med själva byggnationen. Här syns Martin tillsammans med sin lärare Ernst Herzlow.
Martin Carlström har jobbat mest med konstruktion och design, medan andra i hans grupp jobbat mer med själva byggnationen. Här syns Martin tillsammans med sin lärare Ernst Herzlow.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se