Gruppen-3a-328x120

Ny överenskommelse ger nätintäkter

Ny överenskommelse ger nätintäkter

Hässleholms kommun och Via Europa har tecknat en ny överenskommelse som ger kommunen nätintäkter, så kallad kickback, från de avgifter kunderna betalar för tjänsterna i fibernätet från och med den 1 januari 2017. Det framgår av en ny bilaga till det ursprungliga avtalet som förlängts och där Via Europa slipper betala till kommunen för de kunder som kopplas in före nyår. Bilagan skrevs på i fredags, den 27 maj.

Kommunen har sekretessbelagt både sina intäkter per kund och den timavgift för viss support som Via Europa tar ut efter nyår.

Det nya avtalet ger kommunen rätt till nätintäkter, också kallad svartfiberhyra. Men beloppen är sekretessbelagda.
Det nya avtalet ger kommunen rätt till nätintäkter, också kallad svartfiberhyra. Men beloppen är sekretessbelagda.

Frilagt berättade för en vecka sedan, den 24 maj, att kommunen inte får några nätintäkter enligt avtalet med kommunikationsoperatören Via Europa. Det var då sant eftersom det i det ursprungliga avtalet, som Frilagt granskat, inte fanns någon överenskommelse om kickback. Denna skrevs alltså på efter att Frilagts artikel publicerats.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Dessutom svarade kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) att det befintliga avtalet måste förlängas när Frilagt frågade om inte avtalet kunde förbättras så att kommunen fick nätintäkter.

Men kommunens IT-strateg Ann Andersson gjorde i fredags ett inlägg på kommunens Facebooksida Fibernät i Hässleholm där hon kallade uppgifterna om uteblivna nätintäkter för rykten.

När Frilagt nu fått ut den nytillkomna bilagan, som kallas Utvärderingsprojekt, vill de ansvariga på kommunen fortfarande att uppgifterna i Frilagt ska rättas. Det trots att de skriftligen bekräftar att ingen sådan bilaga eller överenskommelse fanns i det gamla avtalet.

– Påståendet i artikeln att ”kommunen får inga nätintäkter från Via Europa” är felaktigt och bör rättas. Kommunen får nätintäkter genom så kallad kickback efter 20161231 och 24 månader därefter, skriver Pernilla Rydmark och Ann Andersson på kommunens fiberorganisation i ett mejl till Frilagt.

De vill också ha en rättelse på Frilagts uppgift att kunderna får betala full avgift för tjänsterna i fibernätet, som de menar är felaktig.

– Sedan start har minst en, oftast flera, tjänsteleverantörer haft kampanjerbjudande på mellan tre och sex månader och priserna har varit kraftigt reducerade. Detta gör att begreppet full avgift inte överensstämmer med verkligheten, skriver de.

Att andra företag som levererar tjänster i fibernätet har kampanjpriser förändrar dock inte det faktum att Via Europa behåller den del av avgiften som kommunen normalt får som kickback. Det är alltså inte så att Via Europa eller kommunen ger kunderna någon rabatt för att de deltar i ett pilotprojekt där allt kanske inte fungerar perfekt från början utan de betalar fullt till Via Europa utifrån de priser som tjänsteleverantören ger.

Många hoppas på att deras område står i tur för fiber. Bilden är från kommunens pilotprojekt i Röinge. Foto: Berit Önell
Kunderna i kommunens pilotprojekt i Röinge-Östervärn och alla andra som kopplas in före nyår ingår i avtalet med Via Europa. Foto: Berit Önell

Kommunen är nöjd med avtalet.

– Detta är ett mycket bra avtal för kommunen med tanke på hur kort tid det är i förhållande till vilka investeringar Via Europa gör, skriver Pernilla Rydmark och Ann Andersson.

En utredning föreslår att kommunikationsoperatör till fiberprojektet ska upphandlas. I kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige står att Via Europas avtal ska förlängas i sju månader efter att upphandlingen är genomförd. Men det underskrivna förlängda avtalet gäller till och med den 31 december i år.

– Sju månader är en uppskattning från det att rapporten överlämnades och en tänkt tidsplan därefter. Arbetet är något försenat men det bedöms som rimligt att en upphandlad KO är på plats tills avtalet slutar gälla vid årsskiftet, skriver Pernilla Rydmark och Ann Andersson.

Via Europas avtal skulle från början gällt pilotområdet Röinge-Östervärn, men gäller nu alla kunder som kopplas in till och med den 31 december i år. Under den tiden får kommunen inga nätintäkter. Efter nyår och 24 månader framåt får Via Europa fortsätta att leverera till samma kunder, men nu med kickback till kommunen, i avtalet benämnd svartfiberhyra per aktivt hushåll och månad. Kommunen får efter nyår också betala för teknisk resurs, projektledare och affärsutveckling.

Kickback är kommunens huvudsakliga intäkt på fibernätet, utöver anslutningsavgifterna.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se