torsjö live vers2

Gör en behovs-analys av badhuset!

Gör en behovs-analys av badhuset!

Äntligen skall det hända något med Qpoolens badhus.

Nu har det beslutats att det skall komma ett beslut om vad som skall ske med Qpoolen. Verkligen på tiden. De pratar om badhusets nybyggnad vid Qpoolen samt eventuellt utomhusbad och att ett förslag ska presenteras senast november i år. De beräknar att anläggningen då skall vara färdigställd till december 2019.

Om jag får ge ett enda förslag så säger jag – gör först och främst en BEHOVSANALYS som visar varför och vad som skulle behöva göras i Qpoolen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Glöm då inte bort att det även behövs en kombination av toaletter även för idrottshallens del. Främst behövs det damtoaletter. Det har vi blivit varse varje gång vi haft större arrangemang i idrottshallen.

Eje Johansson
fd fritidschef, skattebetalare
och fortfarande intresserad av vad som händer i vår kommun

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se