torsjö live vers2

Midsommarnatt vid Hovs hallar

Efter lekarna, musiken och folkvimlet, efteråt i natten, mot kusten, norrut i tystnaden. Mot karga klippor i nordväst. En vandring över backarna. Ljung mellan klippor, vresros, havtorn, bränningar. Spelman har en korg med skaffning. En regnskur – en regnbåge. Göken som inte sover.   Högt över havsrummet, på rundad klippa, sitter spelman. Ensam fiol tonar […]

Folkets väl stöder förslag om ökad öppenhet

Folkets väl ställer sig positiva till förslaget från Gruppen för oberoende press om ökad öppenhet och en förnyelse av demokratin i Hässleholms kommun. I syfte att främja öppenhet och insyn i den kommunala verksamheten skickade Gruppen för oberoende press ett förslag till de politiska partierna i Hässleholm om att införa en försäkran för politiker och tjänstemän […]

Föreningar fick gehör i anhörigrådet

De föreningar som ansåg att anhörigrådet i Hässleholm körts över och undrade om det förlorat sin möjlighet att påverka kommunens anhörigstöd har fått gehör för de flesta av sina synpunkter. Kommunen avvisade dock kritiken mot det nätbaserade anhörigstödet En bra plats som fick avtal utan att anhörigrådet tillfrågades och trots att anhörigrådet tidigare sagt nej. […]