Gruppen-3a-328x120

Folkets väl stöder förslag om ökad öppenhet

Folkets väl stöder förslag om ökad öppenhet

Folkets väl ställer sig positiva till förslaget från Gruppen för oberoende press om ökad öppenhet och en förnyelse av demokratin i Hässleholms kommun.

I syfte att främja öppenhet och insyn i den kommunala verksamheten skickade Gruppen för oberoende press ett förslag till de politiska partierna i Hässleholm om att införa en försäkran för politiker och tjänstemän där dessa lovar att följa lagar och förordningar som främjar öppenhet, pressfrihet och yttrandefrihet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De enskilda partierna uppmanades att ställa sig bakom förslaget, samt att driva det vidare till kommunfullmäktige för att därmed beslutas. Dessutom frågar gruppen hur partierna vill verka aktivt för en förnyelse av demokratin och ökad öppenhet.

Björn Widmark (FV) vill gå längre än lagen kräver när det gäller öppenhet och transparens. Foto: Urban Önell
Björn Widmark (FV) vill gå längre än lagen kräver när det gäller öppenhet och transparens. Foto: Urban Önell

Folkets väl är nu det enda parti som tydligt svarat ja på att gruppens uppmaning att verka för ökad öppenhet. I ett skriftligt svar signerat av partiets gruppledare Björn Widmark hävdar Folkets väl att de anser att det är en självklarhet att följa lagar och förordningar utan att skriva under en försäkran. De vill gå längre än så.

– Som gruppledare för Folkets väl ser jag det som positivt om vi kan utforma ett sådant dokument där vi politiker skriftligt förbinder oss till olika konkreta punkter rörande transparens och öppenhet utöver vad som regleras i lagar och förordningar, skriver Björn Widmark.

Han lovar att frågan ska behandlas i Folkets väls styrelse.

– Vi hoppas på en dialog med Er och andra intresserade, skriver han till Gruppen för oberoende press.

Partiet hänvisar samtidigt till sitt partiprogram de gick till val med 2014, där de menar att för mycket makt ligger på kommunalråden, att debatten behöver breddas och att öppenheten är otillräcklig.

Emil Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
5/5 Vill ha försäkran för öppenhet
20/5 De säger nej till försäkran om offentlighet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se