Gruppen-3a-328x120

De säger nej till försäkran om offentlighet

De säger nej till försäkran om offentlighet

Partierna i den styrande minoriteten i Hässleholms kommun säger nej till att driva vidare förslaget från Gruppen för oberoende press om att tjänstemän och politiker ska skriva under på att främja offentlighet och insyn. Enligt förslaget skulle det ske i form av en försäkran liknande den som omsorgspersonal måste skriva på om att de ska följa sekretesslagstiftningen.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) berättade att de 46 miljoner kommunen avsatt till fiberetablering inte kommer att räcka. Foto: Urban Önell
Lena Wallentheim (S). Foto: Urban Önell
Mats Sturesson (C ) var med och införde valfrihetsreformen och ville nu avveckla den, trots att han då går emot partiet nationellt. Foto: Berit Önell
Mats Sturesson (C). Foto: Berit Önell

Partierna, S, V, C och MP, svarar inte på gruppens fråga om hur de aktivt vill verka för en förnyelse av demokratin. Övriga partier har ännu inte svarat alls på gruppens brev.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Gruppen för oberoende press lämnade för en tid sedan in ett medborgarförslag med samma innehåll till kommunfullmäktige. Kommunens jurist svarade då att kommunen inte tar emot medborgarförslag och att gruppens förslag lämnas utan åtgärd.

Gruppen utmanade därför istället de politiska partierna att ställa sig bakom förslaget och driva det vidare till kommunfullmäktige för beslut. Brevet skickades till gruppledarna.

Dolores Öhman. Foto: Urban Önell
Dolores Öhman. Foto: Urban Önell
Per-Åke Purk (V). Foto: Urban Önell
Per-Åke Purk (V). Foto: Urban Önell

– Syftet är att återupprätta Hässleholms kommuns anseende när det gäller öppenhet och transparens gentemot medborgarna. Detta är önskvärt för att tilltron till vårt demokratiska system ska kunna upprätthållas och stärkas. De demokratiska spelreglerna är inte förhandlingsbara, skriver Gert Jacobson och Lars Nord i Gruppen för oberoende press.

Nu har de fyra partierna i den styrande minoriteten skickat ett gemensamt svar till gruppen. Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson (C), Dolores Öhman (MP) och Per-Åke Purk (V) skriver: ”Vi har tagit emot ert brev och diariefört detta. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har sedan vi tillträdde som majoritet efter valet genomfört utbildningar för förtroendevalda och tjänstepersoner i de frågor som ni tar upp. Detta för att öka kunskapen och säkerställa att saker och ting sköts på ett korrekt sätt. Vår bestämda uppfattning är att samtliga förtroendevalda politiker och tjänstepersoner i kommunen kommer att följa de lagar och förordningar som finns utan att behöva skriva på någon form av försäkran.”

Lagarna som syftar till att främja öppenhet, pressfriher och yttrandefrihet gäller givetvis utan att de skriver på något, liksom sekretesslagstiftningen gäller för omsorgspersonal utan särskild försäkran.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se