torsjö live vers2

Underkände namn för en folkomröstning

Underkände namn för en folkomröstning

De flesta av de inlämnade namnen för en folkomröstning om musikpaviljongen underkändes av valnämnden på fredagen. Räkningen visade att bara 354 namn uppfyllde lagens krav. Totalt räknades 4 266 namn in, nästan 1 000 mindre än aktivisterna räknat till.

– Det återkommande problemet var att det saknades namnförtydligande, säger Christer Welinder (S), ordförande i valnämnden.

De som arbetat med namninsamlingen är besvikna. Evert Storm ifrågasätter hur räkningen gått till. Både han och Ulf Erlandsson (SD) anser att en folkomröstning ändå bör hållas.

Evert Storm och Leif Henningsson lämnade in namnlistorna för några veckor sedan tillsammans med Ulf Erlandsson (SD). Foto: Berit Önell
Evert Storm, till vänster, och Leif Henningsson lämnade in namnlistorna till kommunen för några veckor sedan tillsammans med Ulf Erlandsson (SD). Foto: Berit Önell

Sex ledamöter i valnämnden träffades på fredagen för att granska namninsamlingen: Christer Welinder, Christer Caesar (KD), Håkan Spångberg (SD), Michael Strömberg (SD), Martin Pålsson (S) och Margareta Axelsson (S). Med vid mötet var även kommunjurist Magnus Gjerstad och tre sekreterare från kommunkansliet. Vid lunchtid var den första genomgången klar och eftersom så få blev godkända blir det ingen djupare granskning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt kommunallagen krävs att minst tio procent av de röstberättigade i kommunen skriver på för att väcka ett ärende om folkomröstning i kommunfullmäktige genom ett folkinitiativ. I Hässleholm behövdes därför 4 100 namn.

Christer Welinder förklarar att den första kontrollen gällde om alla uppgifter fanns med för varje person på listan: namnteckning, namnförtydligande, personnummer, adress och datum.

Hur kunde så många bli underkända?

– Det är klart reglerat enligt lagen, säger Christer Welinder.

Han påpekar att en del av listorna också saknade särskild ruta för namnförtydligande.

– Det var kanske för lite utrymme på vissa  listor, vi hittade minst tre olika typer av listor, säger han.

Han anser att valnämnden varit generös och godkänt exempelvis ofullständiga adresser när det ändå varit klart att de finns i Hässleholms kommun. Personnummer utan de fyra sista siffrorna underkändes dock, men dessa var inte så många.

Blev du förvånad över resultatet?

– Det kan man väl tycka, när det lagts ner så mycket engagemang på detta. Men de som samlat in namnen har väl gjort vad de trodde var rätt, säger Welinder.

Han förklarar att ärendet trots allt kommer att beredas av kommunstyrelsen och tas upp i kommunfullmäktige den 13 juni.

Evert Storm förstår inte hur så många skulle kunna missa att skriva namnförtydligande.

– De flesta listorna hade särskilt utrymme för namnförtydligande, men det är klart att en del har missat det, säger han.

Båda räckena på musikpaviljongen är nu nästan borta, det vänstra efter skadegörelse i helgen och det högra nedmonterat av kommunens personal. Foto: Berit Önell
Mindre än en vecka efter att musikpaviljongen vandaliserats kom beskedet att det inte blir någon folkomröstning.

Han är också övertygad om att det var 5 200 namn som lämnades in, cirka 4 300 från ”Paviljongens vänner” och 900 från SD.

I vilket fall anser han att en folkomröstning borde hållas.

– Det finns nog olika uppfattningar på andra håll i landet om hur noggrann en valnämnd ska vara. Jag tycker att det är petitesser, det är ändå klarlagt att över 4 100 personer som bor i kommunen vill ha folkomröstning.

– Det här är fruktansvärt beklämmande, säger han.

Paviljongens vänner ska träffas och diskutera vad de nu ska göra.

– Vi ska ta reda på om det går att överklaga eller på annat sätt ifrågasätta räkningen, säger han.

SD är det parti i kommunfullmäktige som mest aktivt drivit frågan om att bevara paviljongen. Ulf Erlandsson är lika besviken som Evert Storm. Han har dessutom uppfattningen att valnämnden haft för avsikt att stoppa folkomröstningen.

– Jag har hört de ansvariga säga att de skulle vara väldigt nitiska för att de inte ville ha någon folkomröstning. Det är inte klokt. De stampar på folket, säger Erlandsson.

Däremot tror han inte att valnämnden gjort något formellt fel.

– Jag har pratat med SD:s ledamöter i valnämnden och det är nog enligt reglerna. Men det är klart att hässleholmarna ska ha en folkomröstning om de vill det. Om vi hade haft längre tid på oss hade det blivit många fler underskrifter, men det ändå väldigt många som vill ha folkomröstning. Det här är urdåligt, men jag är inte förvånad, säger han.

Han tänker ta upp en diskussion i sin partigrupp om möjligheterna att gå vidare.

Ulf Erlandsson förstår inte att politikerna som styr inte lyssnar mer på folket.

– De tänker inte längre än näsan räcker. Nästa val blir det inte nådigt för dem, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se