Gruppen-3a-328x120

Kostnaderna ökar med 100 miljoner 2017

Kostnaderna ökar med 100 miljoner 2017

Stora förändringar krävs för att Hässleholms kommun ska få en budget i balans. 2017 ökar kostnaderna med 100 miljoner om verksamheten ser likadan ut som idag eftersom behoven och kostnaderna ökar.  I år väntas förvaltningarnas underskott också fortsätta öka, men enligt prognosen blir det ett litet plus, bland annat tack vare att finansförvaltningen går bra.

Den oroväckande informationen har nu förmedlats till kommunstyrelsen av kommunchef Bengt-Arne Persson som lett en arbetsgrupp med uppgiften att genomlysa hela ”koncernens” ekonomi.

Kommunchef Bengt-Arne Persson. Foto: Urban Önell
Kommunchef Bengt-Arne Persson. Foto: Urban Önell

Bengt-Arne Persson förklarar att orsakerna till de ökade kostnaderna är det stora antalet flyktingar samtidigt som antalet äldre och barn i skolåldern ökar snabbt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Enligt siffror från SKL ökar landets befolkning med 600 000 personer under åren 2016-2019. 70 procent är utlandsfödda, berättar han.

Han menar att kommunen på något sätt måste förhålla sig till dessa fakta.

– Om vi gör ingenting och fortsätter med samma verksamhet som idag måste vi höja skatten med cirka två kronor, säger han.

100 miljoner i kostnadsökning redan 2017 är allvarligt, men mildras en del genom att även skatteintäkter och statsbidrag ökar. 2018 blir det dock ännu värre.

– Alla måste jobba med budgeten, konstaterar Bengt-Arne Persson.

Prognosen för i år visar att omsorgsnämndens underskott ökar till 38,4 miljoner kronor. Tekniska nämnden väntas få ett underskott på 9,8 miljoner, barn- och utbildningsnämnden 15,7 och socialnämnden 2,8 miljoner kronor. Kommunledningskontoret visar 1,3 miljoner plus, vilket totalt ger ett minus på 65,4 miljoner på nämnderna. Resultatet förväntas dock bli plus 1,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) berättade att de 46 miljoner kommunen avsatt till fiberetablering inte kommer att räcka. Foto: Urban Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S). Foto: Urban Önell

– Vi kan inte bygga vår ekonomi på finansförvaltningen, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Efter förslag från Robin Gustavsson (KD) antog kommunstyrelsen ett yttrande om att man ser allvarligt på prognosen och uppmanar samtliga nämnder att hålla sina budgetar.

På åtgärdslistan finns bland annat översyn av antalet framtida badhus och ishallar. Bengt-Arne Persson påminde om att driftskostnader och underhåll måste räknas in. I år är dock 100 miljoner avsatta för ett nytt badhus i Hässleholm och det finns inga planer på att stoppa det. Multihallen i Tyringe ifrågasätts givetvis inte heller.

Möjligheten att de kommunala bolagen bidrar mer ekonomiskt ska undersökas, kanske även en samordnad fastighets- och skogsförvaltning och en administrativ samordning, till exempel av löneprocessen.

– Har vi dubbla organisationer idag, frågar Bengt-Arne Persson retoriskt.

Ett förslag är också att barn- och utbildningsnämnden ska genomlysas av en extern konsult, på samma sätt som omsorgsnämnden.

Sedan tidigare har Bengt –Arne Persson tio uppdrag från budgetfullmäktige. Förslag om att minska antalet förvaltningar och konsultkostnader finns också och dessutom ska kommunens utbud och prioriteringar diskuteras.

– Utbudet är nämndernas ansvar, så det har vi medvetet valt att inte gå in på nu, förklarar Bengt-Arne Persson och lämnar över bollen till politikerna.

Lena Wallentheim tycker inte att informationen egentligen innehöll några överraskningar.

– Jag tror att alla är medvetna om läget. Nu krävs en politisk process, förklarar hon.

Hon hoppas att det ska gå att hitta en samsyn mellan de politiska partierna.

– Vi måste sluta käbbla. Det handlar om att hitta lösningar, för kommuninvånarnas bästa, säger hon.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) vill inte köpa Hessleholm Network.
Oppositionsrådet Pär Palmgren (M).

Pär Palmgren (M) håller med.

– Ideologi får de hålla på med i Stockholm, här är det mer ett hantverk, säger han.

Kommunalrådet Mats Sturesson (C ) betonar att det är för många som måste försörjas av för få, men förklarar också att Hässlehom har bättre förutsättningar än många andra kommuner genom sitt pensionskapital.

Bengt-Arne Persson och de andra i arbetsgruppen, kulturchef Anders Rosengren, ekonomichef Eva-Lotta Svensson samt Hässlehems vd Stephan Persson, ska nu kvalitetssäkra sin rapport innan den blir offentlig.

För att arbeta vidare med åtgärder inom omsorgen beslöt kommunstyrelsen att tillsätta en referensgrupp med Lena Wallentheim, Bengt-Arne Persson, omsorgsnämndens ordförande Thomas Rasmusson och omsorgschef Annika Andersson. Gruppen kommer att träffas inom de närmaste två veckorna för att arbeta fram handlings- och åtgärdsplaner och tidssätta dem.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se