torsjö live vers2

Föreningar fick gehör i anhörigrådet

Föreningar fick gehör i anhörigrådet

De föreningar som ansåg att anhörigrådet i Hässleholm körts över och undrade om det förlorat sin möjlighet att påverka kommunens anhörigstöd har fått gehör för de flesta av sina synpunkter.

Kommunen avvisade dock kritiken mot det nätbaserade anhörigstödet En bra plats som fick avtal utan att anhörigrådet tillfrågades och trots att anhörigrådet tidigare sagt nej.

Som Frilagt tidigare berättat reagerade flera föreningsrepresentanter starkt när de vid förra mötet, i mars, fick information om att kommunen tecknat avtal om En bra plats utan att frågan varit uppe i anhörigrådet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Därför skrev de ett brev till styrgruppen för tre förvaltningar som beslutar om anhörigfrågor. Sju föreningar presenterade sin verksamhet och ställde ett antal frågor. De undrade bland annat om anhörigrådet spelat ut sin roll, vilken roll styrgruppen har och hur strategin för anhörigstödet ser ut.

Vid ett extra möte den 2 juni var kommunens förslag att anhörigrådet ska ha dubbelt så många möten, fyra per år, och att de ska hållas veckan före styrgruppens möten så att anhörigrådet blir delaktigt innan beslut fattas.

”Ett bra möte”

– Det var ett bra möte. Jag tror att de har vaknat till och förstått att vi har vissa kunskaper. Vi vill också veta vad vi har för rättigheter och skyldigheter. På sikt tror jag att anhörigrådet kan fungera som ett råd ska, säger Lisen Ekdahl, ordförande i Demensföreningen.

Hon var en av de kritiska rösterna vid förra mötet.

– Vi talade om vad vi tyckte och tänkte. Det är viktigt att göra det, på sakliga grunder, säger hon.

Behöver information om En bra plats

Hon är skeptisk till En bra plats.

– Från Demensföreningen känner vi oss ganska överkörda. Vi har varit med och sagt nej till detta i anhörigrådet vid två tillfällen tidigare. Nu talade jag om att jag vet att det är många kommuner som sagt upp sitt abonnemang. Jag tror att En bra plats är till mer nytta för kommunens personal än för anhöriga. Samtidigt kan vi inte vara hur kritiska som helst, vi äldre överlever inte den nya tekniken. Men vi behöver få information och föreningarna fick ju inte vara med vid den information som hölls om detta, säger hon.

Föreningarna blev vid mötet lovade att få mer information om hur En bra plats fungerar.

Stadgar presenterades

Ett förslag till stadgar presenterades och ska tas upp igen vid nästa sammanträde, den 26 augusti. Enligt förslaget är anhörigrådets syfte att stärka anhörigarbetet i kommunen, att föreningar, organisationer, samfund och studieförbund ska kunna påverka kommunens stöd till anhöriga, att representanter ska lyfta fram sin grupps behov av anhörigstöd, att rådet ska kunna användas som remissinstans i frågor som rör anhörigstöd och att representanterna fungerar som budbärare av information och kunskap om anhörigstöd till sina föreningar.

Ordförande i omsorgsnämnden ska i fortsättningen vara ordförande i anhörigrådet, med socialnämndens ordförande som vice ordförande.

Minnesanteckningar ska föras vid sammanträdena och dessa ska sändas till ledamöter och ersättare samt vara tillgängliga på hemsidan www.hassleholm.se/a-stod.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
28/3 100 000 per år för anhörigstöd på nätet
25/5 Föreningar vill ha svar om anhörigrådet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se