torsjö live vers2

Telia gräver i strid mot retroaktiva regler

Telia gräver i strid mot retroaktiva regler

Telia förklarar krig mot Hässleholms kommuns nya regler för fibergrävning. Imorgon sätts Telias skopa i marken på Ljungdala, trots att kommunens påbud, som gäller retroaktivt, innebär att alla privata aktörer ska invänta kommunens tidplan.

– Vi kan inte acceptera kommunens agerande, vi hade ju redan fått grävtillstånd, säger Kristian Narancic, byggledare för fiberutrullning på TeliaSonera Skanova Access.

Kommunen har överlämnat saken till sina jurister.

Ernst Herslow (FV) kräver att tekniska nämnden i fortsättningen fattar alla beslut om fibernätet.

Telia börjar gräva för fiber på Ljungdala, i strid mot kommunens retroaktiva regler om att alla måste vänta på kommunens tidplan. Foto: Berit Önell
Telia börjar gräva för fiber på Ljungdalaoch trotsar kommunens retroaktiva regler om att alla måste vänta på kommunens tidplan. Foto: Berit Önell

Som Frilagt tidigare berättat vill kommunen nu att privata fiberföretag ska samförlägga sina nät med kommunens, på kommunens villkor. Kommunens tidplan ska gälla och kommunen ska gräva och lägga ner kablarna. Företagen får inte tillträde till arbetsområdet förrän kommunen gett klartecken. Dessutom ska IT-avdelningen bevilja grävtillstånd och sköta fakturering istället för, som hittills, tekniska förvaltningen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Telia har fått besked om att de gamla grävtillstånden inte gäller på Ljungdalaområdet. Det planerade arbetet skulle därför inte få sätta igång.

Telias jurist Stefan Johansson har via mejl förgäves protesterat mot kommunens nya direktiv.

– Vi har inte fått någon respons från kommunen, förklarar Kristian Narancic som därför beslöt att agera mer resolut.

På torsdagen meddelade han kommunen att grävning på Ljungdalaområdet skulle starta samma dag.

– Vi har anlitat en schaktentreprenör som satte upp ett skåp i torsdags. På måndag börjar vi gräva och veckan därefter kör vi för fullt, berättar han för Frilagt på fredagen.

Han ser det som tvunget att göra så här.

– De bygger upp ett monopol, där det bara är kommunen som får schakta. Till oss säger de att ni får vara med, men det kostar. Jag har tvärvägrat då vi inte skrivit på något sådant avtal, säger han.

Han berättar att kommunen vid samförläggningen dessutom vill använda en ”svindyr” prislista som är avsedd att gälla vid grävning av kortare sträckor, den så kallade EBR-prislistan.

– Jag och vår jurist kan inte acceptera det, säger Narancic.

Han förklarar att han inte heller på grund av tidsaspekten kan arbeta på det sätt som kommunen vill.

– Det tar för lång tid, vi kan inte hålla våra löften till kunderna. Kommunen har inte resurser att jobba så snabbt. Ska vi vänta på dem kan det ta ett och ett halvt år istället för sex månader. Om jag är i händerna på kommunen kan de också förhala så att kunderna kan säga upp sig och kanske gå över till kommunen. Det är ett fult spel, säger han.

Efter Telias meddelande om att schaktningen ändå ska starta ringde Pernilla Rydmark från kommunens IT-avdelning.

– Hon erbjöd ett möte den 20 juni. Det ska vi ha, men vi kan inte vänta på det utan måste köra ändå för att hinna med vår tidplan, säger Kristian Narancic.

Telia vill inte låta någon annan lägga ner företagets kablar.

– Vi måste kunna stå för kvaliteten. Inget ont om kommunens entreprenörer, men om de har lite mindre maskiner och inte packar jorden på samma sätt kan det vara risk för sättningar och kanalisationerna kan ta skada, säger Narancic.

Han berättar att Telia nyligen hade ett telefonmöte med Konkurrensverket och förklarade problemen med kommunens nya regler.

– Konkurrensverket jobbar inte så snabbt som vi skulle önska, men de var tydliga med att det här inte är ok, säger Kristian Narancic.

Konkurrensverket går nu vidare med utredningen om eventuellt brott mot konkurrenslagstiftningen i samband med kommunens fiberetablering. Foto: Berit Önell
I Stoby tvingade Telia fram viss samförläggning entreprenörerna emellan när kommunen sa blankt nej. Foto: Berit Önell

Det var han som tvingade fram viss samförläggning av fibergrävningen i Stoby där kommunens IT-strateg Ann Andersson svarade blankt nej på Telias förfrågan. Entreprenörerna kom sedan överens om att åtminstone samarbeta när grävningar gick tvärs över gator.

– Tekniska kontoret saknade kompetens i att förstå omfattningen av projektet och att en samförläggning krävs för senare garantiåtaganden. Detta har de vänt emot oss och dessutom ändrat förutsättningarna under resans gång genom att belägga oss med förbud att gräva, trots grävtillstånd i samtliga våra områden, förklarar Narancic.

Han berättar att Telia hann börja gräva i Stoby innan kommunen plötsligt gick ut med att området stod på tur. Telias grävarbete startade vecka 16 och var helt klart vecka 21.

– Kommunen har inte ens börja lägga ut fiber. De försökte bara stoppa oss där. De får ju spela rent spel. De som i slutänden drabbas är de boende, säger Kristian Narancic.

Frilagt har sökt Stefan Alvedal på kommunens tekniska förvaltning för en kommentar om Telias planer på att börja gräva på Ljungdala. Det var han som beviljade de tidigare grävtillstånden för Telia/Skanova och sedan meddelade att de inte längre gällde.

– Vi har bollat frågan vidare till våra jurister som ska kontakta Skanova, svarar han per mejl.

Ernst Herslow (FV), andre vice ordförande i tekniska nämnden. Foto: Berit Önell
Ernst Herslow (FV), andre vice ordförande i tekniska nämnden. Foto: Berit Önell

Ernst Herslow, andre vice ordförande i tekniska nämnden, vänder sig emot att IT-avdelningen ska sköta grävtillstånden. I ett initiativärende som han vill lyfta på tekniska nämndens sammanträde på tisdag yrkar han att tekniska nämnden drar tillbaka delegationsrätten för alla beslut som rör fiberutbyggnaden i kommunen. Han menar att nämnden eller dess arbetsutskott i fortsättningen ska besluta, inte IT-avdelningen.

Herslow är kritisk till att initiativet till de nya reglerna – av den offentliga mejlväxlingen att döma – tagits av fiberprojektledningen på IT-avdelningen tillsammans med den högsta politiska ledningen i kommunen.

– Det är uppenbart att instruktionerna syftar till att ta kontroll över konkurrerande fiberföretags agerande inom Hässleholms kommun, skriver han.

Han anser att hanteringen är ett brott mot den existerandedelegationsordningen och dessutom har till syfte att snedvrida konkurrensen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se