torsjö live

Valfläsk som skapar nya motsättningar

  Bäste läsare, nu har ” kockarna ”, börjat att elda under pannorna. Senast, lagade man till en rätt bestående i att ca 15 000 invandrare, skall få 9 100:-/mån i studieersättning, utan ränta och återbetalningsskyldighet för att så snabbt som möjligt komma ut på arbetsmarknaden. Visserligen ska även infödda svenskar kunna utnyttja detta om […]

Valnämndens beslut binder inte fullmäktige

Kommunfullmäktige behöver inte följa valnämndens beslut att underkänna de flesta av namnunderskrifterna för en folkomröstning om att bevara musikpaviljongen. Det konstaterar förvaltningsrätten och menar att beslutet bara är av förberedande art. Därför är det inte överklagningsbart och domstolen avvisar M-politikern Douglas Roths överklagande. Domstolen avslår också Roths överklagande av valnämndens beslut att inte godkänna namnunderskrifter […]