torsjö live vers2

Bygglov för höghus utan p-platser i parken

K-Fastigheters femvåningshus i Officersparken får bygglov. Byggnadsnämnden fattade beslutet dagen efter att kommunfullmäktige sagt nej till folkomröstning om musikpaviljongen i parken. Men innan bygget kan sätta igång måste K-Fastigheter ha löst parkeringsfrågan. Enligt detaljplanen ska företaget se till att det finns minst en parkeringsplats per lägenhet, i det här fallet 20. Intill huset finns inte […]

Handslag om höghastighetståg idag

Hässleholms kommun och Sverigeförhandlingen ska idag komma fram till ett så kallat handslag om förutsättningarna för höghastighetsjärnvägen. – Vi är i slutskedet av förhandlingarna och förhoppningsvis blir det ett handslag som vi kan presentera  i kommunstyrelsen i eftermiddag, sa kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) vid en presskonferens efter sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott på förmiddagen. Efter […]