Gruppen-3a-328x120

Handslag om höghastighetståg idag

Handslag om höghastighetståg idag

Hässleholms kommun och Sverigeförhandlingen ska idag komma fram till ett så kallat handslag om förutsättningarna för höghastighetsjärnvägen.

– Vi är i slutskedet av förhandlingarna och förhoppningsvis blir det ett handslag som vi kan presentera  i kommunstyrelsen i eftermiddag, sa kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) vid en presskonferens efter sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott på förmiddagen.

Efter informationen i februari om att Hässleholm föreslås få en station har förhandlingarna i stort sett varit hemliga.

Varifrån ska pengarna till en höghastighetsstation i Hässleholm tas, undrar Lars Nord.
Förhandlingarna om en höghastighetsstation i Hässleholm är nu i sitt slutskede och ett handslag kan bli klart idag. Foto: Urban Önell

Lena Wallentheim berättade att frågan inte kunde tas upp i arbetsutskottet eftersom de sista detaljerna i överenskommelsen inte var klara. Förhandlingarna fortsätter under eftermiddagen fram till kommunstyrelsens sammanträde klockan 17.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De frågor som förhandlas är hur mycket kommunen ska betala för medfinansiering av höghastighetstågen, förskottering, stationsläge och det bostadsbyggande som kommunen måste förbinda sig till. Kommunen har tidigare uppgett att upp till 5 200 nya bostäder kan byggas fram till år 2035, men att antalet beror på vad man får i utbyte, exempelvis om det kan garanteras att höghastighetstågen stannar i Hässleholm.

I handslaget ingår däremot inte vilken sträckning den nya järnvägen får förbi och genom Hässleholm. I det första förslaget ingick dock att det blir ett förbigångsspår för tåg med den högsta hastigheten och en bibana in till höghastighetsstationen i centrum. Sträckningarna utreds av Trafikverket.

Handslaget ska presenteras offentligt vid en presskonferens på Norra Station imorgon förmiddag då Sverigeförhandlingens förhandlare Catharina Håkansson Boman och Niklas Lundin, huvudsekreterare på Sverigeförhandlingen, är på plats. Kommunens tre förhandlare Lena Wallentheim, Bengt-Arne Persson, kommunchef, och Richard Heingard, utvecklingsstrateg infrastruktur, medverkar också.

Handslaget är inget beslut.

– Det är en avsiktsförklaring eller en viljeinriktning, förklarade Lena Wallentheim.

När detta är klart ska ett avtal förberedas och det måste godkännas av kommunfullmäktige.

Det finns inget exakt slutdatum för när förhandlingarna med landets kommuner ska vara klara, men en slutrapport ska redovisas vid årsskiftet 2017-2018.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se