torsjö live vers2

Livlig debatt i fullmäktige om fiberfrågor

Livlig debatt i fullmäktige om fiberfrågor

Efteranslutning av fiber för villor blir som föreslaget 24 000 kronor och uppdraget som kommunikationsoperatör ska upphandlas. Det beslöt kommunfullmäktige efter debatt, voteringar och reservationer.

John Bruun (L) ville att pilotområdet Röinge-Östervärn skulle öppnas för anmälningar till ordinarie pris en tid till. Foto: Urban Önell
John Bruun (L) ville att pilotområdet Röinge-Östervärn skulle öppnas för anmälningar till ordinarie pris en tid till. Foto: Urban Önell

John Bruun (L) ville ha ett tillägg till beslutet om efteranslutningsavgift med ett nytt slutdatum för beställning i pilotområdet Röinge-Östervärn. Det efter turerna kring fiberföretaget IP Only som saknar grävtillstånd och som nyligen beslutat avstå från uppsägningsavgift om hushållen vill säga upp avtalen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– De boende har haft dåliga förutsättningar att veta vad de kan få. Därför bör försöksområdet bör öppnas igen så att de som vill får möjlighet att beställa, förklarade Bruun.

Han fick dock inte gehör för sitt förslag. Inte heller SD:s förslag om en lägre efteranslutningsavgift, 21 000 kronor, gick igenom.

– Vi anser att det är för stort hopp mellan den ordinarie avgiften på 19 000 kronor och de 24 000. Många privata aktörer har också lägre avgifter, hävdade Ulf Erlandsson (SD).

Björn Widmark (FV) avstod från att delta i beslutet och påminde om att det bara var de två ledamöterna i hans parti som var emot fiberetableringsplanen när den antogs i fullmäktige i maj i fjol. Han nämnde också partiets motion om att ompröva fiberbeslutet, utredningar som pågår hos Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen och kommunens öppna krig mot konkurrenterna Telia och IP Only.

– Vi anser fortfarande inte att kommunen ska syssla med sådant utan koncentrera sig på det som är kommunal verksamhet. Det finns kompetens för fiberetablering hos privata företag, sa han.

Dolores Öhman (MP) och Per-Åke Purk (V) betonade istället att de från början varit för fiberetableringen och inte ändrat sig.

Mats Sturesson (C ) var med och införde valfrihetsreformen och ville nu avveckla den, trots att han då går emot partiet nationellt. Foto: Berit Önell
Kommunalrådet Mats Sturesson (C ) förklarade att fiberpriset kan bli lägre om flera grannar ansluter sig samtidigt, även i efterhand. Foto: Berit Önell

Purk påpekade, liksom kommunalrådet Mats Sturesson (C ) att den som går samman med några grannar kan få den ordinarie avgiften på 19 000 kronor om ett nytt byggbeslut istället fattas.

– På det sättet kan man också göra grannar till gisslan, sa John Bruun och menade att hans förslag var bättre.

SD:s förslag ställdes först emot kommunstyrelsens förslag.  Alliansen röstade sedan för John Bruuns tillägg, men det räckte inte för att få igenom detta. L, KD, M och SD reserverade sig.

Det blev votering även om rollen som kommunikationsoperatör, den aktör som tillhandahåller tjänster från olika leverantörer till kunderna i fibernätet. Där röstade 34 ja till kommunstyrelsens förslag att förlänga befintligt pilotavtal med Via Europa, där kommunen inte får del av nätintäkterna. En kommunikationsoperatör med ett avtal på tre-fem år ska upphandlas, om möjligt med inbyggd flexibilitet för kommunen att ta över. Frågan ska prövas igen om ungefär två år.

Konsultföretaget WSP Telekom har utrett kommunens möjlighet att ta över som kommunikationsoperatör. Rekommendationen är att kommunen inte ska ge sig på det, främst för att det kräver mycket resurser, både kunskap och pengar.

Mats Sturesson poängterade att den kommunikationsoperatör som upphandlas ska betala en nätavgift, så kallad kickback till kommunen.

Här ansåg SD att kommunen borde åta sig uppdraget i egen regi.

– Det blir bättre och billigare för våra kunder. I nuläget får befintlig operatör 150 kronor per kund och månad, varav cirka 75 kronor per månad i framtiden kommer att tillfalla kommunen. Det vill säga kommunen kan få in över en miljon kronor mer per månad på att sköta det själv, hävdade Patrik Jönsson.

Björn Widmark (FV) beskrev kommunens fiberverksamhet som en fiskare som trasslar in sig i sitt eget nät och går till botten. Foto: Urban Önell
Björn Widmark (FV) beskrev kommunens fiberverksamhet som en fiskare som trasslar in sig i sitt eget nät och går till botten. Foto: Urban Önell

Björn Widmark beskrev utvecklingen av kommunens fiberprojekt som alltmer tilltrasslad och kostsam.

– Kommunens inblandning i fiberutbyggnaden har lett till förseningar och ökade kostnader, vi anställer fler och fler, jurister anlitas på vår bekostnad med mera. Det blir trassligare och trassligare. En civil aktör hade väl klarat av att lägga fiber utan att trassla in sig. När kommunen ska göra det är det som en fiskare som snärjer in sig i sitt eget nät och går till botten, deklarerade han.

Mats Sturesson ville hellre prata om fiber än om fiskare och förklarade att han anser att kommunen ska stå för infrastrukturen med rör i marken, men låta någon annan vara kommunikationsoperatör och sälja tjänsterna.

FV, L och M avstod från att delta i beslutet. Voteringen slutade med 34 röster för kommunstyrelsens förslag och 14 emot medan 13 ledamöter avstod.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se