torsjö live

Historiska avtal

Historiska avtal

En av lycka gråtfärdig energiminster Ibrahim Baylan(S) och de energipolitiska talespersoner som här följer, Lisa Nordin(MP), Lars Hjälmered(M), Rickard Nordin(C) och Pernilla Gunther(KD), har enats om ett nytt energiavtal.

Vad innebär då det detta konkret?

Jo, den överenskommelse som flera partier beskriver som ”historisk” innebär höjd energiskatt. Ur historiskt perspektiv tycks överenskommelser om skattehöjningar inte vara varje sig särskilt originella eller uppseendeväckande.

Politikers långt framåt i tiden liggande flummiga målsättningar och utfästelser känner vi alltför väl igen. Det synes således klokt att tills vidare inte fästa allt för stor vikt vid vad som i övrigt framgår av energiavtalet!

Som undertecknad ser det skulle måhända ovan nämnda politiker behöva träffas igen för att diskutera kostnaden för distributionen av el. Privata nätinnehavare, med koncessioner innebärande monopol på geografiskt avgränsade områden, har sedan länge plågat oss konsumenter med oskäliga nätavgifter. Denna fråga är väl känd av Ibrahim Baylan(S), en av lycka gråtfärdig energiminster, och också av andra politiker. Energipolitiska talespersoner inräknade.

– De sanningar vi inte vill höra är nyttigast för oss att lyssna till –

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se