Gruppen-3a-328x120

Nej till folkomröstning om musikpaviljongen

Nej till folkomröstning om musikpaviljongen

Det blir ingen folkomröstning om musikpaviljongen. Kommunfullmäktige beslöt på måndagskvällen att följa kommunstyrelsens linje och säga nej till folkinitiativet.

Invånarnas engagemang i frågan fick kommunledningen att vidta den ovanliga åtgärden att kalla in väktare för att bevaka lokalen under hela sammanträdet. Men bara något fler åhörare än vanligt, ett 20-tal personer, var på plats och allt gick lugnt till väga.

Paviljongvännerna Evert Storm och Leif Henningsson funderar på att bilda ett nytt politiskt parti.

Väktare bevakade kommunfullmäktige när frågan om folkomröstning om musikpaviljongen skulle avgöras. Foto: Urban Önell
Väktare bevakade kommunfullmäktige när frågan om folkomröstning om musikpaviljongen skulle avgöras. Foto: Urban Önell

Kommunfullmäktige godkände valnämndens granskning av namninsamlingen där bara 354 av 4 266 namn uppfyllde kraven. Det var alltså långt ifrån de 4 100 som hade tvingat fullmäktige att ta upp frågan och gjort att bara en tredjedel av rösterna hade behövts för att få ett ja till folkomröstning. Nu krävdes mer än hälften.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men voteringen slutade ändå 41-20 eftersom ett par moderater som varit för att bevara paviljongen nu sa nej till folkomröstning och Douglas Roth, som kämpat hårt för en folkomröstning, var frånvarande.

En av dem som tycktes ha ändrat sig var Karin Axelsson.

– Det här handlar om två vitt skilda frågor. Jag tycker att det är mycket olyckligt att bygga i parken. Den andra frågan är folkomröstningen. Utifrån resultatet av namninsamlingen kan jag inte se annat än att det inte finns tillräckligt med namnunderskrifter, förklarade hon.

Den enda moderat som röstade för folkomröstning var Margareth Segerstein. Hon reserverade sig emot beslutet, liksom L, SD och FV.

Gruppledaren Pär Palmgren betonade att partiets ledamöter fick rösta hur de ville.

– Valet var inte lätt, jag har själv vägt det ena argumentet mot det andra, sa han och berättade att han tänkte rösta för kommunstyrelsens förslag.

Valnämndens ordförande Christer Welinder berättade om hur granskningen av namnunderksrsifterna gick till. Foto: Urban Önell
Valnämndens ordförande Christer Welinder (S) berättade om hur granskningen av namnunderksrsifterna gick till. Foto: Urban Önell

Valnämndens ordförande Christer Welinder (S) berättade om resonemanget kring kraven på namnunderskrifterna med namnförtydligande, personnummer, datum och adress. Kraven på adress mildrades något så att antingen gatuadress, ort eller postnummer räckte. Men de flesta namnen underkändes på grund av avsaknad av namnförtydligande.

– Valnämnden kunde inte göra något annat än att tala om resultatet för kommunstyrelsen, förklarade Welinder.

Sverigedemokraterna, Liberalerna och Folkets väl ansåg inte att de underkända namnen var tillräckligt skäl för att säga nej till en folkomröstning.

Liberalerna lämnade samma yrkande som de gjorde i kommunstyrelsen där de betonade respekten för den stora folkopinionen.

Ulf Erlandsson (SD) citerade Astrid Lindgren. Foto: Urban Önell
Ulf Erlandsson (SD) citerade Astrid Lindgren. Foto: Urban Önell

– Den folkliga opinionen är stark och frågan har stor dignitet, sa också Ulf Erlandsson (SD).

Han avslutade med att citera Astrid Lindgren: ”När människor med makt slutar lyssna på folket är det dags att byta ut dem”.

– Det blir väl till valet. Vi får tacka för de extra rösterna, sa han.

SD:s gruppledare Patrik Jönsson uttryckte sorg över att rösterna inte skulle räcka för att få en folkomröstning.

– Officersparken kommer att bebyggas och musikpaviljongen rivas, kanske byggs den upp på ett annan ställe. Att förstöra denna vackra park, ett kulturminne som är omistligt, är inget annat än stor synd och skam, sa han.

Enligt hans erfarenhet av att vara ute och samla in namn var över 90 procent av invånarna positiva till att bevara paviljongen på nuvarande plats.

– Men ni kommer att vinna och få er park skövlad och ett femvåningshus byggt. Med viss ironi säger jag grattis, deklarerade han.

Björn Widmark (FV) visade upp kommunens egen byggnadsvårdsskrift från 1986. Foto. Urban Önell
Björn Widmark (FV) visade upp kommunens egen byggnadsvårdsskrift från 1986. Foto. Urban Önell

Björn Widmark (FV) beklagade att antalet godkända namn inte var tillräckligt många, men betonade att kommunfullmäktige hade mandat att besluta om en folkomröstning oavsett det.

Han visade upp kommunens egen byggnadsvårdsskrift Värda att vårda från 1986 med argument för att bevara hela T4-området, inklusive Officersparken. Den skrevs av den numera avsomnade byggnadsvårdskommittén.

– Byggnadsvårdskommittén som tillsattes för att många tyckte att för mycket hade förstörts i staden. Kanske saknas kunskap om denna skrift, annars hade vi nog inte suttit här och haft folket emot oss, sa Widmark innan han stoppades av kommunfullmäktiges ordförande Irene Nilsson (S) som tyckte att han hamnat utanför ämnet.

Johan Kronqvist (SD) varnade också för politikerförakt och kallade de styrandes agerande för ett hån mot demokratin.

Hans-Göran Hansson ansåg inte att det fanns någon demokratisk grund för en folkomröstning. Foto: Urban Önell
Hans-Göran Hansson ansåg inte att det fanns någon demokratisk grund för en folkomröstning. Foto: Urban Önell

Hans-Göran Hansson (MP) tyckte tvärtom.

– Det finns ingen demokratisk grund för att tillstyrka en folkomröstning, sa han och ville hellre värna den demokratiska rätten för  de 90 procent av invånarna som inte skrivit på något ”konvolut”.

Det fick Björn Widmark att reagera starkt.

– Är de demokratiska grunderna inte uppfyllda för att vi ska kunna tillstyrka en folkomröstning? Jo, det är de, men de grunder som behövs för att vi inte ska kunna säga nej är inte uppfyllda, förklarade han.

Dolores Öhman (MP) förklarade att hon inte ansåg de kostnader en folkomröstning innebär  befogade.

– Jag tycker att det är ytterst få personer som verkligen uttalat sin vilja för en folkomröstning, sa hon.

Evert Storm och Leif Henningsson var ledsna över fullmäktiges beslut, men berättade för Frilagt att de funderar på att starta ett nytt parti. Foto: Urban Önell
Evert Storm och Leif Henningsson var ledsna över fullmäktiges beslut, men berättade för Frilagt att de funderar på att starta ett nytt parti. Foto: Urban Önell

Evert Storm och Leif Henningsson följde debatten på plats och tyckte det hela var dystert.

– De lyssnar inte på folket utan sympatiserar hellre med till exempel någon som vill bygga, säger Evert Storm.

Leif Henningsson gissar att ungefär dubbelt så många hade skrivit på namnlistorna om det inte funnits krav på att lämna ut sitt personnummer.

De kommer troligen att överklaga kommunfullmäktiges beslut och har även funderingar på att starta ett politiskt parti.

– Vi har kanske många sympatisörer nu, säger de.

– Pappren ligger färdiga, men vi måste ha några yngre krafter med oss.

De vill inte avslöja vad partiet ska heta, men det blir inte Paviljongpartiet. Partiprogrammet ska bland annat handla om sunt förnuft, demokrati och att lyssna på folket.

– Jag fattar inte hur politikerna vågar göra så här, de kommer att förlora på det. Det har varit en stor opinion i den här frågan, men nu kan det bli ännu värre för dem, säger Evert Storm.

Väktarnas närvaro förvånade en del åhörare, men fullmäktiges ordförande Iréne Nilsson ville inte svara på varför åtgärden vidtagits. Foto: Urban Önell
Väktarnas närvaro förvånade en del åhörare, men fullmäktiges ordförande Iréne Nilsson ville inte svara på varför åtgärden vidtagits. Foto: Urban Önell

De var förvånade över väktarnas närvaro vid fullmäktige.

Kommunfullmäktiges ordförande Irene Nilsson S) ville inte prata om väktarnas närvaro. Foto: urban Önell
Kommunfullmäktiges ordförande Irene Nilsson S). Foto: Urban Önell

Irene Nilsson vill inte prata med Frilagt om väktarna.

– Du kan ringa mig imorgon, säger hon i pausen.

Sedan försöker hon säga att det brukar vara väktare vid fullmäktige, vilket inte stämmer, åtminstone brukar de inte synas.

– Vi bedömer läget efter de olika förutsättningarna, säger Irene Nilsson därefter.

Väktarna själva bekräftar att de är där med anledning av ärendet om musikpaviljongen.

– De ville ha den tryggheten ikväll, förklarar en av väktarna.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se