torsjö live vers2

Bygglov för höghus utan p-platser i parken

Bygglov för höghus utan p-platser i parken

K-Fastigheters femvåningshus i Officersparken får bygglov. Byggnadsnämnden fattade beslutet dagen efter att kommunfullmäktige sagt nej till folkomröstning om musikpaviljongen i parken.

Men innan bygget kan sätta igång måste K-Fastigheter ha löst parkeringsfrågan. Enligt detaljplanen ska företaget se till att det finns minst en parkeringsplats per lägenhet, i det här fallet 20. Intill huset finns inte utrymme så enda möjligheten är troligen parkeringsplatsen på kaserngården där parkering för bostäder och verksamheter enligt detaljplanen ska samutnyttjas.

Jacob Karlssons K-fastigheter har fått bygglov för flerfamiljshus i fem våningar i Officersparken.
Jacob Karlssons K-fastigheter har fått bygglov för flerfamiljshus i fem våningar i Officersparken. Ritningarna är gjorda av Arkitekt Hansson AB, Osby.

Byggnadsnämnden tog inget beslut i frågan i samband med bygglovet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det måste vara klart innan de börjar bygga, säger Leif Nilsson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Kommunen har inget parkeringsprogram eller liknande som talar om vad som gäller, men enligt Leif Nilsson ska användande av allmänna parkeringsplatser vara en tillfällig lösning.

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter är av samma uppfattning. Han förklarar också att parkeringsplatser normalt sett anordnas på respektive fastighetsägares fastighet. Andra lösningar kan vara förhyrning av befintliga p-platser eller att exploatören köper sig fri genom att betala en avgift till kommunen som anlägger en parkeringsplats någon annanstans.

Björn Widmark (FV), ersättare i byggnadsnämnden, protesterade i en protokollsanteckning mot bygglovet, bland annat på grund av parkeringssituationen.

Boende i det nya femvåningshuset får parkera på kaserngårdens parkeringsplatser, åtminstone för en tid. Byggnadsnämnden fattade inget beslut om parkeringsplatserna i samband med att bygglovet beviljades.
Boende i det nya femvåningshuset får parkera på kaserngårdens parkeringsplatser, åtminstone för en tid. Byggnadsnämnden fattade inget beslut om parkeringsplatserna i samband med att bygglovet beviljades.

– Vi ifrågasätter varför byggherren Karlsson får bygga ett femvåning bostadshus utan krav på tillskapande av en enda parkeringsplats. I samma område har byggherren Brinova krav på sig att bygga parkeringsplatser i kvoten 0,8 per lägenhet, skriver han.

FV ifrågasatte att byggnation överhuvudtaget skulle tillåtas i parken och menade också att bullerberäkningen inte tagit hänsyn till den omfattande trafik som sker runt Trängplan (kaserngården).

SD yrkade avslag på bygglovet och reserverade sig efter votering som slutade 7-2. Det var alltså endast de två SD-ledamöterna som röstade emot.

– Hässleholm ska värna om sitt kulturarv i enlighet med intentionen i den fördjupade översiktsplanen. Att bevilja bygglov för ett modernt femvåningshus i den anrika Officersparken anser Sverigedemokraterna är högst opassande, skriver Ulf Erlandsson och Johan Kronquist i reservationen.

Femvåningshuset i betong får ljusgul fasad och svart tak, balkonger på alla sidor och naturfärgad sockel på bottenvåningen där det enligt detaljplanen ska finnas utrymme för affärslokaler.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se