Gruppen-3a-328x120

Militärt intresse upphävde del av plan för vindkraft

Militärt intresse upphävde del av plan för vindkraft

Eftersom Hässleholms kommun inte ändrade den omstridda detaljplanen enligt försvarsmaktens yttrande har Länsstyrelsen Skåne ingripit och delvis upphävt detaljplanen, vars syfte var att uppföra vindkraftverk på Nävlingeåsen.

Anledningen till upphävandet är att detaljplanens utformning inte tillgodoser riksintresse för totalförsvarets militära del. Försvarsmakten har i tidigare remissvar lämnat synpunkter i ärendet, och har efter kommunens ändring i detaljplanen meddelat att de justeringar som gjorts varit irrelevanta.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Resultatet blev att Länsstyrelsen upphävde detaljplanen i de fem sydligaste av totalt 17 innefattade delområden med lika många vindkraftverk.

Länsstyrelsen betonar att försvarsintresset väger tyngre än avsikten att bygga vindkraftverk vid bedömning av markanvändningen.

Emil Önell

Länsstyrelsen upphäver delar av detaljplanen så att fem vindkraftverk utgår, dessa är markerade med röda kryss.
Länsstyrelsen upphäver delar av kommunens detaljplan så att de fem vindkraftverk som kan störa militära intressen utgår, dessa är markerade med röda kryss. De övriga tolv verken får vara kvar.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se