torsjö live vers2

Kommunjuristen vill komma överens med Telia

Kommunjuristen Magnus Gjerstad har svårt att föreställa sig att kommunen skulle försöka ingripa om Telia/Skanova gräver för fiber på Ljungdala, trots att kommunens krävt att privata aktörer ska vänta på kommunens tidplan. – Vi har möte med Telia på måndag och får försöka komma överens, säger han. Telias byggledare Kristian Narancic meddelade i förra veckan […]

Handslag klart för höghastighetsstation

Hässleholm får en station för höghastighetståg i centralt läge nära nuvarande station. Som tack förbinder sig kommunen att medfinansiera den nya järnvägen med 50 miljoner kronor och att tillsammans med Kristianstads kommun bygga 7 000 nya bostäder. Det är innebörden i handslaget mellan kommunen och Sverigeförhandlingen som blev klart på torsdagsförmiddagen. Men det finns fortfarande inga […]

Militärt intresse upphävde del av plan för vindkraft

Eftersom Hässleholms kommun inte ändrade den omstridda detaljplanen enligt försvarsmaktens yttrande har Länsstyrelsen Skåne ingripit och delvis upphävt detaljplanen, vars syfte var att uppföra vindkraftverk på Nävlingeåsen. Anledningen till upphävandet är att detaljplanens utformning inte tillgodoser riksintresse för totalförsvarets militära del. Försvarsmakten har i tidigare remissvar lämnat synpunkter i ärendet, och har efter kommunens ändring i detaljplanen […]