torsjö live vers2

Handslag klart för höghastighetsstation

Handslag klart för höghastighetsstation

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och Sverigeförhandlingens Catharina Håkansson Boman kunde på fredagen ta i hand på att Hässleholm får en höghastighetsstation i centralt läge. Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och Sverigeförhandlingens Catharina Håkansson Boman kunde på fredagen ta i hand på att Hässleholm får en höghastighetsstation i centralt läge. Foto: Berit Önell

Hässleholm får en station för höghastighetståg i centralt läge nära nuvarande station. Som tack förbinder sig kommunen att medfinansiera den nya järnvägen med 50 miljoner kronor och att tillsammans med Kristianstads kommun bygga 7 000 nya bostäder.

Det är innebörden i handslaget mellan kommunen och Sverigeförhandlingen som blev klart på torsdagsförmiddagen. Men det finns fortfarande inga garantier för att höghastighetstågen verkligen stannar i Hässleholm.

Tre partier avstod från att delta i kommunstyrelsens beslut på onsdagskvällen.

Sverigeförhandlingens förhandlare Catharina Håkansson Boman och huvudsekreterare Niklas Lundin kom till Hässleholm för att symboliskt ta i hand på överenskommelsen med kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S). Handslaget, som är det elfte i landet, firades med tårta i Glastornet Dressinen i samma byggnad som parkeringsgaraget på Norra Station.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Wallentheim och de andra ledamöterna i kommunens förhandlingsdelegation, Bengt-Arne Persson, kommunchef, och Richard Heingard, projektledare och utvecklingsstrateg för infrastruktur, är nöjda med förhandlingsresultatet.

– Vi är jätteglada att Hässleholm får ett centralt stationsläge som blir en naturlig knutpunkt, säger Lena Wallentheim.

Bostäder i flera kommundelar

Hon är också nöjd med medfinansieringsdelen och att bostäderna inte bara ska byggas centralt i Hässleholm utan även i andra delar av kommunen.

Det finns inte någon exakt fördelning av antalet bostäder mellan Hässleholm och Kristianstad, men Richard Heingard förutsätter att det blir ungefär hälften i vardera kommunen. Tillsammans pekas kommunerna ut som en tillväxtmotor i norra Skåne.

Tanken är att städerna ska bli mer attraktiva och växa tack vare höghastighetstågen. Men det handlar också om en förväntad befolkningsökning på grund av invandring och att bostadsbrist redan råder.

Ingen skattehöjning som följd

I överenskommelsen ingår också att kommunen ska förskottera 50,9 miljoner till projektet, något som stod klart redan i februari. Summan ska betalas samma år som avtal skrivs. Hälften ska betalas tillbaka till kommunen 2030 och hälften 2035. Men bara om bostadsåtagandet uppfyllts, annars måste kommunen vänta till 2040.

Kommunen ska låna till både förskotteringen och medfinansieringen. Det är inte tal om någon skattehöjning eller neddragning av annan verksamhet.

– Lånen ska betalas av på 25 år. Räntorna kommer att bli ett par miljoner kronor per år och vi har en ansträngd budget, men vi behöver inte höja skatten på grund av detta, säger Bengt-Arne Persson.

Inte säkert tågen stannar

Höghastighetstågen ska hinna mellan Hässleholm och Stockholm på två timmar och tio minuter – om de stannar.

Handslaget firades i Glastornet Dressinen på Norra Station, från vänster Bengt-Arne Persson, Lena Wallentheim, Catharina Håkansson Boman och Niklas Lundin.
Handslaget firades i Glastornet Dressinen på Norra Station med utsikt över järnvägen, från vänster Bengt-Arne Persson, Lena Wallentheim, Catharina Håkansson Boman och Niklas Lundin.

Kommunens förhandlare hade hoppats på mer tydliga löften om tågstopp i Hässleholm. Men det är inte möjligt eftersom det blir tågoperatörerna som bestämmer var de vill stanna. Om tiderna ska hållas och de snabbaste tågen, som kör i 320 kilometer i timmen, ska gå mellan Malmö och Stockholm på två och en halv timme hinner de inte heller stanna för ofta.

Klart är att vissa tåg kommer att gå direkt mellan storstäderna.

Enligt Sverigeförhandlingen tar varje stopp sex-sju minuter i anspråk. De räknar dock inte med någon skillnad i tid om stationen ligger vid själva höghastighetsbanan eller vid en bibana, som det talats om i Hässleholm.

Richard Heingard ser goda chanser för att höghastighetståg ska stanna i Hässleholm, med tanke på att stationen blir en knutpunkt. Höghastighetsstationen är också viktig för de regionala snabbtåg som planeras.

Enligt Catharina Håkansson Boman är höghastighetstågen nödvändiga för Sverige.

– Sverige behöver en helt ny järnväg. Stambanan är överbelastad och i dåligt skick. Befolkningen växer som aldrig förr och svenskarna åker mycket tåg, näst mest i Europa efter Frankrike. Det finns också stor efterfrågan på godstrafik, säger hon.

Ny beräkning på 230 miljarder

En del av kritiken mot satsningen har gällt det stora spannet i de beräknade kostnaderna, mellan 190 och 320 miljarder. Catharina Håkansson Boman har nu fått besked från Trafikverket om kostnaden kan preciseras till 230 miljarder.

– Det beror bland annat på en rakare sträckning med något färre stationer. Även bulleråtgärderna kan göras billigare, förklarar hon.

Niklas Lundin försäkrar att operatörerna ska hålla biljettpriserna på en nivå som motsvarar dagens, trots att banavgifterna blir högre.

– Operatörerna säger att de kommer att klara det, säger han.

Hellre befintlig infrastruktur

Kommunstyrelsen godkände på onsdagskvällen uppgörelsen och gav sina förhandlare möjlighet att avsluta handslaget. Men tre partier avstod från att delta i beslutet: SD, L och FV. SD och L hänvisade till att partierna har en annan uppfattning centralt.

– Vi ser hellre satsningar på befintlig infrastruktur, förklarar SD också i en protokollsanteckning.

FV uttrycker sig i en protokollsanteckning positivt om både satsningar på järnvägsnätet och bostadsbyggande centralt i Hässleholm, men tvekar ändå inför handslaget.

– Förutom den korta tiden (timmar) att ta ställning så är vi skeptiska till tanken att höghastighetsstationen ska etableras i centrala Hässleholm, skriver Björn Widmark.

Nu kommer arbetet med ett formellt avtal att ta vid och i höst väntas kommunfullmäktige behandla frågan. Sedan är det regeringen som fattar beslut.

Inga löften om allmänt möte

Kommunens förhandlare vill fortfarande inte utlova något allmänt möte om höghastighetståg. De vill inte gärna prata om löftet från Europaforum förra sommaren.

– På vilket sätt vi ska informera har vi inte bestämt än. Vi får diskutera det, säger Lena Wallentheim.

– En kommunikationsplan är på gång, säger Richard Heingard.

Förhandlarna håller inte med om att processen omgärdats av hemlighetsmakeri. Tillvägagångssättet är dock unikt, inte minst kopplingen mellan infrastruktur och bostadsbyggande.

– Det har ju varit förhandlingar och i alla förhandlingar är det ju så att man inte kan gå ut med uppgifter, säger Heingard.

Catharina Håkansson Boman betonar att staten inte bara har fördelat kostnader på kommunerna utan de har själva fått säga hur många bostäder de kan bygga.

Lena Wallentheim tycker att kommunen varit öppen med utredningarna om bostadsbyggande med mera.

Banans sträckning utreds nu av Trafikverket. Några alternativ kan inte presenteras ännu.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se