torsjö live

Kommunjuristen vill komma överens med Telia

Kommunjuristen vill komma överens med Telia

Kommunjuristen Magnus Gjerstad har svårt att föreställa sig att kommunen skulle försöka ingripa om Telia/Skanova gräver för fiber på Ljungdala, trots att kommunens krävt att privata aktörer ska vänta på kommunens tidplan.

– Vi har möte med Telia på måndag och får försöka komma överens, säger han.

Telia har förberett för att gräva fiber på Ljungdala, genom att sätta upp ett skåp på Valhalls väg. Foto: Berit Önell
Telia har förberett för att gräva fiber på Ljungdala, genom att sätta upp ett skåp på Valhalls väg. Foto: Berit Önell

Telias byggledare Kristian Narancic meddelade i förra veckan kommunen att fibergrävningen på Ljungdala skulle starta denna vecka. Hittills har Telias entreprenör förberett genom att sätta upp ett skåp vid Valhalls väg, men ingen schaktning har påbörjats.

Kristian Narancic förklarar att all schakt stoppats tills på måndag eftersom kabelutsättarna inte hunnit sätta ut (markera) befintliga kablar i tid.

– Vi vill inte riskera att gräva av el och befintlig infrastruktur. De har fått tid på sig till måndag morgon och då sätter vi igång igen, meddelar han.

Han är inte inställd på att vänta tills efter mötet på måndag utan står fast vid att Telia har rätt att gräva enligt de grävtillstånd som kommunen tidigare beviljat. Att vänta på kommunens tidplan och låta kommunen ensidigt gräva, lägga ner rören med mera är inget alternativ.

Mötet på måndag gäller både Ljungdala och Väster där Telia redan fått grävtillstånd.

Magnus Gjerstad förklarar att kommunen vill samförlägga för att det inte ska grävas dubbla gropar i gatorna. Första gången kommunen och Telia ”krockade” var det dock Telia som föreslog samförläggning medan kommunen sa nej.

– Utgångspunkten är att vi vill samförlägga så långt det går. De exakta formerna för det ska vi diskutera på mötet, säger Magnus Gjerstad.

Han förstår Telias resonemang om de befintliga grävtillstånden.

– Med de tillstånden finns inga begränsningar, mer än generellt att de ska försöka samförlägga, säger han.

Enligt Gjerstad skulle kommunen rent teoretiskt kunna begära handräckning (av polis eller kronofogde) för att stoppa Telias arbete.

– Men vi har väl inte lust att driva det dithän, det är nog ingen intresserad av, säger han.

Han är inte heller helt säker på de juridiska förutsättningarna.

– Det är inte självklart, det här är en komplicerad situation. Jag tror inte att något liknande har uppstått i någon annan kommun. Därför är det svårt att vara säker på den juridiska bedömningen, säger han.

Magnus Gjerstad hoppas att det ska gå att hitta en bra lösning på måndag.

– Telias chefsjurist kommer hit från Stockholm, så jag tror att de tar mötet på stort allvar, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
12/6 Telia gräver i strid mot retroaktiva regler

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se