torsjö live vers2

Kommunen skärper säkerhetsrutinerna

Kommunen skärper säkerhetsrutinerna

Kommunen skärper säkerheten.

Nya regler, som börjar gälla redan vid midsommar, innebär att besökare i stadshuset ska ledsagas till och från de olika avdelningarna – om de alls kommer dit.

I måndags bevakade väktare för första gången hela kommunfullmäktiges sammanträde.

– På något sätt utpekade de oss som vill bevara musikpaviljongen som jättefarliga, säger Peter Alf som skrivit till kommunledningen och frågat vari hotbilden bestod.

Kommunen inför inom kort nya besöksrutiner i stadshuset. Foto: Berit Önell
Kommunen inför inom kort nya besöksrutiner i stadshuset. Foto: Berit Önell

Redan 2010 gjordes en säkerhetsanalys av receptionsområdet i stadshuset. Den visade på flera brister, bland annat att allmänheten alltför enkelt kan få tillträde till förvaltningar och politisk ledning och att kontrollen av besökande är bristfällig. 2014 tillsattes en arbetsgrupp för att under ledning av kommunchef Bengt-Arne Persson se över säkerhetsrutinerna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I november 2015 beslöt kommunstyrelsen om en ombyggnad av stadshusets bottenvåning med ny foajé, mötesrum och utrymme för ett servicekontor eller liknande där allmänheten kan få information. Kommunchefen Bengt-Arne Persson fick samtidigt i uppdrag att ytterligare utreda hur passagen för att komma innanför skalskyddet kan göras säkrare samt hur kafeterians placering och mötesrummens utförande kan förbättras. Kostnaden för ombyggnaden beräknades till 3,2 miljoner kronor, varav 2,4 miljoner ska lånas upp.

Sedan dess har 550 000 kronor till budgeterats för ytterligare säkerhetsåtgärder, bland annat akustiska glaskrossdetektorer till alla fönster.

Till hösten ska ombyggnaden starta, men redan nu införs skärpta säkerhetsrutiner där alla avdelningar blir låsta. Det har förvaltningscheferna i huset kommit överens om i samråd med Bengt-Arne Persson, biträdande förvaltningschef Charlotte Nygren-Bonnier och kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt.

Kommunstyrelsens ledamöter fick information om förändringen vid sammanträdet i onsdags kväll. När media fick information redan i samband med en presskonferens samma förmiddag förklarade Charlotte Nygren-Bonnier och kommunikationschef Hanna Gardell bakgrunden till de skärpta rutinerna.

Det handlade inte om någon ökad hotbild.

– Någon stöld har inträffat och någon dörr har stått öppen när någon gått i korridoren, sa Charlotte Nygren-Bonnier.

Exakt datum för låsningen har inte meddelats. Men inom kort ska alla besökare registreras i receptionen och ledsagas till och från de avdelningar de ska besöka.

– Det finns också möjlighet att träffa tjänstemännen i foajén där det finns bättre utrymme att sitta ner och säkerheten är högre, säger Anders Nählstedt.

Även journalister ska i första hand få stanna i foajén. Postfack för media kommer att placeras där, liksom på sikt en allmänhetens dator där diarielistor med mera kan läsas.

– Alla ska hanteras likadant. Personalen i receptionen får kalla på den man vill prata med, säger Anders Nählstedt.

Han uppger flera anledningar till att stadshuset låses redan före ombyggnaden.

– Ombyggnaden har dragit ut på tiden så vi tyckte att det var lämpligt att låsa inför semestern. När vi har låg bemanning och mycket sommarvikarier kan det finnas större risk till exempel för stölder, säger han.

Förra sommaren stals datorer på två våningsplan i stadshuset. De mest stölddrabbade kommunala verksamheterna är dock skolorna där flera stora datorstölder skett det senaste året. Därför pågår inköp av värdeskåp till skolorna.

När besöksrutinen för stadshuset är klar ska den formellt beslutas av varje förvaltningschef som ansvarar för säkerhet och låsrutiner samt arbetsmiljö på sin avdelning. Sedan ska den anslås i foajén innan den börjar gälla. Utvärdering av de nya säkerhetsrutinerna ska ske i september.

Väktare bevakade kommunfullmäktige när frågan om folkomröstning om musikpaviljongen skulle avgöras. Foto: Urban Önell
Väktare bevakade kommunfullmäktige när frågan om folkomröstning om musikpaviljongen skulle avgöras i måndags. Foto: Urban Önell

Frilagt har redan berättat att väktare fick i uppdrag att bevaka fullmäktige på grund av att frågan om folkomröstning om musikpaviljongen stod på dagordningen.

Peter Alf var inte på plats, men blev förvånad när han läste om väktarna. Han ställde därför tre frågor till kommunledningen: Vilken hotbild förelåg? Vem fattade beslutet? Vad kostade insatsen? Han har ännu inte fått något svar.

– Jag tycker att det är skrämmande att de gör så. Vi är inget hot, säger han.

Det var Anders Nählstedt som beställde väktarinsatsen efter att ha rådgjort med kommunfullmäktiges ordförande Irene Nilsson (S).

Han förklarar att väktare cirkulerat i kulturhuset till och från i snart ett års tid på grund at problem med ett stökigt ungdomsgäng.

– Irene tyckte att en väktare skulle vara där hela tiden i måndags, berättar han.

Han betonar dock att det inte handlade om att ”paviljongens vänner” uppfattas som farliga.

Peter Alf, vice ordförande i T4:s kamratförening, JO-anmälde mark- och exploateringschefen Jakob Ruters handläggning av frågan om musikpaviljongen skulle bli byggnadsminne.  JO utreder inte saken vidare, men påminner om sin tidigare kritik. Foto: Berit Önell
Peter Alf tycker att de som engagerat sig för musikpaviljongen i Officersparken utpekades som farliga personer när väktare sattes in för att bevaka kommunfullmäktige då frågan om folkomröstning skulle behandlas. Foto: Berit Önell

– Nej, det är fredliga människor som bara uttrycker sin åsikt och det ska inte vara förbjudet, säger han.

Är det inte snarare en viktig del i demokratin?

– Jo.

Han medger ändå att insatsen hade samband med allmänhetens engagemang i frågan.

– Det kunde vara mer människor i rörelse denna gång, säger han.

Däremot var tanken inte att det skulle vara två väktare på plats. Bara en var avdelad för uppdraget, den andre besökte tillfälligt sin kollega under kvällen eftersom han inte hade så mycket att göra.

– Det var kanske inte så bra, vissa besökare upplevde det lite provocerande med två väktare, säger Nählstedt.

Han fick uppfattningen att väktare ska vara på plats vid varje möte i fortsättningen. Beställning görs inför varje tillfälle.

– Säkerhetsläget i samhället har hårdnat överhuvudtaget och särskilt vid folksamlingar. Det är förstås ingen rolig framtid det heller, om vi ska behöva ha väktare överallt, kameraövervakning med mera, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se