torsjö live vers2

Nej till avveckling av Europaforum

Nej till avveckling av Europaforum

Europaforum lär inte avvecklas inom närmaste tiden. Liberalerna Karl-Gustav Boo och John Bruun fick inte gehör för sin motion om att avveckla Europaforum för att låta pengarna gå till omsorgen. Majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott ansåg att Europaforum fyller en viktig funktion.

John Bruun (L). Foto: Urban Önell
John Bruun (L). Foto: Urban Önell

Karl-Gustav Boo (L) och John Bruun (L) föreslog avveckling av Europaforum, samt omdisponering av de rörda budgetmedlen till förmån för omsorgen. Boo och Bruun menar att Europaforum,trots en ökad budget, inte når den breda allmänheten eller får tillräckligt mycket medial uppmärksamhet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunstryrelsens arbetsutskott föreslår däremot att motionen avslås med motiveringen att besökarantalet är högt nog och att Hässleholms EU-profilering stärks genom de olika EU-relaterade verksamheterna och deltagande i ett flertal EU-projekt med utbetalda projektmedel på ca 42 miljoner kronor under åren 2010-2015. Därutöver beskrivs samarbetet med Hässleholms Tekniska Skola som framgångsrikt.

Huruvida motionen avslås eller ej beslutas slutgiltigt i kommunfullmäktige, efter det att årets Europaforum varit. Nu på onsdag bereds ärendet vidare i kommunstyrelsen.

Alliansen valde en lokal på äldreboendet Kaptensgården för att presentera ett nytt budgetförslag med större tillskott till omsorgsnämnden., från vänster Pär Palmgren (M), Karl-Erik Boo (L) och Robin Gustavsson (KD). Foto: Berit Önell
Karl-Gustav Boo (L). Foto: Berit Önell

Seminariet Europaforum Hässleholm samlar politiker, opinionsbildare och allmänheten för att delta i seminarer och debatter där olika aktuella frågor rörande europeisk politik  och den Europeiska Unionen diskuteras.

Europaforum i Hässleholm tar i år plats den 22-25 augusti och årets programpunkter, som är öppna för allmänheten, inkluderar bland annat följande:

*Är frihandeln hotad?
*EUs migrationspolitik – Effekter och möjligheter för Öresundsregionen
*Ryssland och den Europeiska Unionen
*Är pressfriheten hotad i Europa?

Europaforum Hässleholm arrangerar även ett seminarium på Gotland under Almedalsveckan. Detta äger rum måndagen den 4 juli i Europahusets paviljong, Visby. Huvudfrågan blir där hur mindre länder såsom Österrike och Sverige kan påverka EU och de beslut som fattas där. Medverkande är bland andra Frans Fischler, tidigare Eu-kommisionär, Maud Olofsson (C), tidigare vice statsminister och näringsminister, samt Rolf Gustavsson, kolumnist på Svenska Dagbladet.

Emil Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se