torsjö live

Karlssons kompanjon vill riva T4-matsalen

Karlssons kompanjon vill riva T4-matsalen

Brinova vill riva T4-matsalen för att bygga ett femvåningshus med bostäder, restaurang och samlingssal, trots att det strider mot detaljplanen. Styrelseordförande i företagets moderbolag Brinova Fastigheter AB är Erik Selin som tillsammans med Jacob Karlsson äger Karlsson Equity Holding, det bolag som skrivit köpeavtal med kommunen om Officersparken.

Förslaget ingår i en större ”vision” om utbyggnad på T4 med 440 lägenheter som företaget presenterat för byggnadsnämnden. Det skedde dagen efter att kommunfullmäktige beslutat att inte hålla folkomröstning om att bevara musikpaviljongen i Officersparken.

Ska T4-matsalen rivas?Enligt Brinova ska det så kallade gestaltningsförslaget ses som en vision.
Ska T4-matsalen rivas? Enligt Brinova ska det så kallade gestaltningsförslaget ses som en vision.

De styrande politikernas tyngsta argument för att inte bevara musikpaviljongen har varit att det strider mot detaljplanen och att den inte får ändras innan genomförandetiden går ut 2019.

Debatten inför antagandet av detaljplanen 2009 handlade mycket om T4-matsalen som först var hotad, men sedan bevarades som en viktig del av den historiska regementsmiljön. Den q-märktes dock inte eftersom den var tillbyggd.

Kommunen äger fortfarande matsalen, så om Brinova ska kunna förverkliga sin plan krävs både en detaljplaneändring och att kommunen vill sälja.

– Om vi ska ändra planen innan genomförandetiden gått ut måste alla vara överens, säger Leif Nilsson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Han betonar att det i nuläget bara handlar om en vision.

– Det är bara en tanke de har om hur de vill utveckla området. I norra delen följs detaljplanen, den södra är en annan fråga som i så fall får lösas senare, säger han.

Brinova vill riva T4-matsalen, trots att den enligt detaljplanen ska bevaras. Foto: Berit Önell
Brinova vill riva T4-matsalen, trots att den enligt detaljplanen ska bevaras. Foto: Berit Önell

Själv säger han inte bestämt nej till visionen.

– Jag är lite tveksam eftersom vi sa nej 2009. Tiden går, men det blir inte nu i alla fall. Jag är inte beredd att ta ställning nu, det får bli en längre diskussion, säger han.

I stort är han positiv till Brinovas initiativ.

– Det är bra att de vaknat och vill bygga, det har tagit tid, säger han.

I förslaget finns också ett orangeri på Trängplan (kaserngården) som inte följer detaljplanen.

– Det ser trevligt ut, men jag vill inte ta ställning där heller nu, säger Leif Nilsson.

Han kan förstå om folk reagerar på att ett förslag som strider mot detaljplanen kommer nu och dessutom från samma företagsgrupp som är inblandad i paviljongaffären.

– Det gjorde jag också, det är väl inte så väldigt positivt. Men till att ändra detaljplanen är det lång väg, säger han.

Stina Trimark, regionchef på Brinova, presenterade tillsammans med kollegan Stefan Mårtensson visionen i ett så kallat gestaltningsförslag för byggnadsnämnden.

– Vi visste att det här skulle vara kontroversiellt. Men vi har en vision om att göra något trevligt av hela området, säger hon.

Hjärtat i området

Förslaget innebär restaurang, samlingssal och kontor i de två nedersta våningarna på den nya byggnaden. Ovanför dem byggs bostäder i tre eller tre och ett halvt plan.

– Det skulle bli hjärtat i området, en samlingsplats, säger Stina Trimark.

Ett 450 kvadratmeter stort orangeri och odlingslotter planeras på den östra sidan av Trängplan, som ägs av kommunen. Ytterligare ett hus är inritat bakom matsalen och utplånar i så fall byggnaden som idag ägs av cykelhandlaren.

Även en förskola och en aktivitetsanläggning planeras vid Trängplan.

Enligt Stina Trimark var reaktionerna hos byggnadsnämnden positiva.

– Parkeringsfrågan kom dock upp.

Brinova planerar inte att ta några av de nuvarande parkeringsplatserna i anspråk, men fler platser lär behövas med ännu fler bostäder i området.

Handel och åttavåningshus i norr

Gestaltningsförslaget gäller annars huvudsakligen den norra delen av T4-området som Brinova till största delen äger. Bostäder av olika slag, flerfamiljshus, så kallade punkthus, i olika höjd – upp till åtta våningar – och kvartersbesbyggelse i form av marklägenheter, två- och treplanshus planeras ut mot Almaån. I norra delen planeras handel på drygt 12 000 kvadratmeter. Det är här Biltema visat intresse. Bygglovet för den höga skylten underkändes dock tidigare och en ny ansökan ska därför lämnas in innan det kan bli aktuellt med bygglov för en byggnad.

– Vi har inget kontrakt än, så vi vet inte när det kan bli aktuellt, men vi hoppas att det blir i höst, säger Stina Trimark.

Ytterligare ett par butiker får plats enligt planen som dock ger mindre utrymme än det förslag som för en tid sedan fick skrinläggas på grund av problem att hantera dagvattnet.

Stina Trimark förklarar att bygglov för de olika byggnaderna kommer att sökas etappvis.

Företag som samarbetar

Brinova hade tidigare option på att bygga i Officersparken, men kommunen bröt den i förtid till förmån för Jacob Karlssons bolag. Företagen står dock varandra nära genom samarbetet med Selin som är inblandad i många fastighetsaffärer i Hässleholm. Joakim Olléns Kunskapsporten, företaget som byggt trygghetsboendet Pärlan och de flesta av byggnaderna på Norra Station, inklusive parkeringsgaraget, ingår också i Selingruppen. Kunskapsporten och K-fastigheter äger gemensamt Stadshotellet.

Erik Paulsson på Peab sitter också i Brinova Fastigheters styrelse och Peab och Selins största fastighetsbolag Balder äger gemensamt Fastighets AB Centur som äger fastigheten vid Grönängsplan där Citygross ska öppna.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se