torsjö live vers2

Förmågan till insikt och självrannsakan

Förmågan till insikt och självrannsakan

Byggnadsnämnden har nu beslutat om rivnings- och bygglov för att flytta musikpaviljongen. Det kan ske omedelbart. Foto: Berit Önell
Musikpaviljongens öde ledde till ett stort folkligt engagemang. Foto: Berit Önell

Den stora folkliga opinion vi sett i Hässleholms kommun beträffande frågan om Musikpaviljongen har öppnat mångas ögon. I skenet av det som passerat blottlägges att vår demokrati har stora svagheter. Det finns dock hopp. Detta utgörs av alla enskilda medborgare som personligen engagerar sig i frågor av olika slag. Musikpaviljongen utgör ett belysande exempel på ett stort folkligt engagemang.

Vem eller vilka krafter bär då ansvar för de mörka skuggor vi ser lägra sig över vår demokrati? Vi har alla var och en av oss ett ansvar. Medborgarengagemang i allas våra gemensamma angelägenheter är varje demokratis livsnerv. Detta har vi som ovan nämnts i positiv mening sett prov på i frågan om Musikpaviljongen!

Det är ställt utom allt tvivel att också våra ”politiker” har ett ansvar. Alltför många av våra lokalpolitiker har i frågan om Musikpaviljongen visat prov på ohörsamhet, maktfullkomlighet och demokratiskt oförstånd av sällan skådat slag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommunen inför inom kort nya besöksrutiner i stadshuset. Foto: Berit Önell
Ronny Larsson ser den kommande begränsningen av tillgängligheten i stadshuset som oroväckande. Foto: Berit Önell

I dagarna har vi nåtts av oroväckande nyheter som understryker vad som här sägs. Tillgängligheten i stadshuset ska begränsas och politikerna tycks också se behov av fler väktare i samband med kommunfullmäktigemöten. Politikerna borde sannerligen i första hand fundera över medborgarnas säkerhet och möjligheter att röra sig fritt och utan rädsla på gator, torg och i andra miljöer. Ansvaret för att detta idag inte är självklart, bär bland andra de politiker som nu hukar sig i stadshuset. När den politiska makten fjärmar sig från folket ringer en varningens klocka.

Politiker talar i olika sammanhang om vikten av medborgarinflytande. Detta får, med tanke på det vi nu ser prov på, betraktas som tomt prat.

Folkomröstning kan ses som den ultimata demokratiska möjligheten att låta många komma till tals. Denna demokratiska möjlighet tycks stora delar av politikeretablissemanget motarbeta med alla till buds stående medel. Frågan har i grunden inget med insamlingslistor och huruvida påskrifter av dessa uppfyllt vissa krav eller inte att göra.

Den stora frågan är varför vissa ”politiker” i vår kommun så hårdnackat motarbetar idén och möjligheten att folkomrösta och därmed en utmärkt demokratisk möjlighet för medborgarna att komma till tals!

Det finns en annan konkret verklighet bakom det som ovan sagts. ”100 grävande journalister” kom till Hässleholm med ett angeläget demokratiskt budskap. Staden fick senare det tvivelaktiga nöjet att mottaga ”årets rullgardin”. Bakgrunden till dessa händelser är väldokumenterade.

Det finns en väg ut ur det demokratiska mörker vi nu ser och tidigare sett så många påtagliga exempel på. Den vägens namn är självrannsakan!

Sokrates kom vandrade på vägen från Aten till Pireus. Han mötte där några vänner som inviterade honom att besöka deras hem. Detta är bakgrunden till den dialog det samtal som äger rum i Platons verk Staten. Detta verk ligger till grund för de vi idag kallar våra västerländska demokratier. Läs den och lär känna vägen till en smula insikt och självrannsakan!

Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se